ReLoad: autonom bultning med industrirobotar


AutomationDigitaliseringGruvbrytning

feasibility


2016-09-01


Todor Stoyanov

2017-02-28

Syfte och mål
Förstudie resulterade i ett koncept som autonomt laddar en borrigg med bultar. Designen verifierades både med hjälp av kinematiska simuleringar, samt genom en mock-up som byggdes upp i labbet på Örebro universitet. Den utvecklade programvaran och de erhållna resultaten kommer att användas för att gå vidare med en fullskalig lösning.

Upplägg och genomförande
Upplägget av förstudien med två delar som kompletterande varandra har resulterat i en omfattande simulering av arbetscykeln. Genom dessa två delar har det varit möjligt att uppskatta förväntad laddningstid per bult och förväntad resultat för olika lösningar på borriggen. Det har resulterat i viktig information för framtida koncept och en fullskalig implementering.

Resultat
Ambitionen med projektet var att utveckla ett koncept som automatiskt kan förse nya bultar till en borrigg under förutbestämda villkor. Den rekommenderade lösningen ska vara möjlig att implementera vilket har bevisats under enklare labbförhållanden.

FacebookTwitterLinkedInEmail