Thomas Gustavsson, CEO, Hypex Bio Explosives Technology AB och Jesper Martinsson, CTO, RS Solutions AB

Sveriges bästa innovationsidéer för en hållbar gruvdrift utsedda

2021-06-16

Bild: Thomas Gustavsson, CEO, Hypex Bio Explosives Technology AB and Jesper Martinsson, CTO, RS Solutions AB

Pressmeddelande onsdag den 16 juni 2021

I början av juni höll det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation sin årliga innovationsidétävling. Ungefär tjugo bidrag av jämn och hög kvalité kom in till tävlingen som vänder sig till små och medelstora företag med idéer för morgondagens hållbara industri. Efter juryns överläggning står det klart att två vinnare får 600 000 kr var till förverkligandet av sina idéer. Vinnarna är Hypex Bio Explosives Technology och RS Solutions för sina innovativa idéer för en förutsägbar, hållbar och säker gruvdrift.

Matz Sandström, Swedish Mining innovation tillika juryns ordförande är mycket imponerad av de två vinnande idéerna som han hoppas kommer att ha stor betydelse för gruvindustrin, både globalt och i Sverige.

– Båda innovationerna adresserar ett centralt område för utveckling av förutsägbar och säker gruvbrytning med mindre miljöbelastning. Ökad kunskap om hur bergmassan påverkas av gruvbrytningen och tillgång till mer miljövänliga sprängmedel ger en stor potential för ökad produktivitet samtidigt som miljöpåverkan av sprängmedlet minskar, säger Matz.

Hypex Bio Explosives Technology som är en av vinnarna tar fram ett nitratfritt sprängmedel som kan ha en avgörande betydelse för gruvbrytning. Genom att ersätta ammoniumnitrat med väteperoxid som oxidationsmedel i sprängämnet ser man stora fördelar med bland annat lägre utsläpp av kväveföreningar, betydligt minskat CO2 utsläpp och minskat behov av ventilation av spränggaser.

– Vi alla på Hypex Bio är mycket stolta och glada över att ha utnämnts som en av de två vinnarna bland så många kreativa idéer. Att vinna innebär en bekräftelse från branschen att vi är på rätt väg och stärker vårt förtroende framåt. Vinstpengarna kommer användas till ytterligare verifieringsprojekt på den skandinaviska gruvmarknaden, säger Thomas Gustavsson, CEO, Hypex Bio Explosives Technology AB.

Den andra vinnaren som får medel till att förverkliga sin idé är RS Solutions. Deras helautomatiska och självlärande beräkningssystem för seismiska händelser, BEMIS, ger snabb och exakt information om seismiska händelser, predikterar seismisk aktivitet baserat på produktionsplaner och skapar tomografiska bilder som visar förändringar i bergmassan. Det här innebär goda möjligheter att öka säkerheten i gruvan samtidigt som man ökar produktionen och går mot större djup.

– Så otroligt roligt och glädjande, säger Jesper Martinsson, CTO, RS Solutions AB. Vi är supertaggade på att ta idén vidare från dagens proof-of-concept som testas i några gruvor, till en produkt för den stora marknaden där den verkligen kommer att göra nytta. Med den här gyllene knuffen tar vi ett stort steg i den riktningen!

Juryn som har bestått av representanter från Boliden, Epiroc, EIT RawMaterials, LKAB, Swedish Mining Innovation och Vinnova har fått ta del av många intressanta idéer som uppfyller de behov som industrins utmaningar medför. Samtliga som deltog i tävlingen kommer att få hjälp från Swedish Mining Innovation med att hitta vägar att ta sin idé vidare.

– Vi vet redan nu att flertalet av de idéer som juryn fått ta del av kommer att tas vidare på något sätt. Det kan vara i form av en ansökan i Swedish Mining Innovations öppna utlysning, hos en annan finansiär eller via kontakter hos industrin som kan ha ett behov av lösningen. Vi har sett sedan tidigare att det här är en viktig del av tävlingen och ett vinnande koncept, säger Matz Sandström.

Juryns motiveringar
Hypex Bio Explosives Technology AB
, “Biodegradable and Nitrate Free Civil Explosives”
Nitratfritt sprängmedel kan bli en game changer inom gruvbrytning genom att ersätta ammoniumnitrat med väteperoxid som oxidationsmedel i sprängämnet. De stora fördelarna är bla lägre utsläpp av kväveföreningar, betydligt minskat CO2 utsläpp och minskat behov av ventilation av spränggaser.

RS Solutions AB, “Bayesian Estimation of Mine Induced Seismicity (BEMIS)”
Brytning efter malm i underjordsgruvor ger upphov seismisk aktivitet. BEMIS ger snabb och exakt information om seismiska händelser, predikterar seismisk aktivitet baserat på produktionsplaner, skapar tomografiska bilder som visar förändringar i bergmassan. BEMIS självlärande algoritmer medför en god möjlighet att öka säkerheten i gruvan och samtidigt öka produktionen.

Läs mer

Swedish Mining Innovations innovationsidétävling

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Andreas Svanberg

Hallå där Andreas Svanberg, som just tog licentiatexamen inom hållfasthetslära

Den 4 juni tog Andreas Svanberg licentiatexamen med sin uppsats ”Full-Scale Modeling and Simulation of Bucket Filling and Wear for Mining Rope Shovels”. Andreas är medlem i Swedish Mining Innovations doktorandnätverk. Vi passade…

2021-06-15

Åtta innovativa idéer för morgondagens hållbara gruvindustri pitchades på innovationsidétävling

Under förmiddagen gick Swedish Mining Innovations årliga innovationsidétävling av stapeln för sjätte gången i ordningen. Av de 19 bidrag som lämnats in till årets tävling hade expertjuryn selekterat ut de åtta vassaste idéerna…

2021-06-02

Internationellt utbyte kring underjordsbrytning på stora djup

Igår stod underjordsbrytning vid stora djup på agendan när representanter från Boliden, LKAB och den chilenska gruvjätten Codelco träffades tillsammans med Business Sweden och Swedish Mining Innovation för att diskutera olika aspekter av…

2021-05-28