TRL-nivå

Technology Readiness Level (TRL) är en metod som utvecklats inom Horizon 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan.

Genom att utvärdera projekt mot parametrarna för varje TRL-nivå kan man klassificera projekten baserat på deras utvecklingsgrad.

Det finns nio TRL-nivåer definierade där 1 är den lägsta nivån och 9 den högsta.

Swedish Mining Innovation använder samma definition som EU. Du hittar mer information om TRL-nivåer här

TRL 9 – Systemet beprövat i operationell miljö. Fullt kommersiell gångbar applikation och teknologin tillgänglig för konsumenten.

TRL 8 – Systemet komplett och bekräftat. Tekniklösning som är den första i sitt slag. Tillverkningsproblem lösta.

TRL 7 – Systemprototyp demonstrerad i avsedd operationell miljö i för-kommersiell skala.

TRL 6 – Teknologin demonstrerad i relevant miljö. Prototypsystem testade i avsedd miljö och med avsedd prestanda.

TRL 5 – Teknologin validerad i relevant miljö. Storskaliga prototyper testade i avsedd miljö.

TRL 4 – Teknologin bekräftad i lab. Småskaliga prototyper konstruerade i lag finns.

TRL 3 – Experimentella belägg finns. Tillämpad forskning. De första laboratorietester är gjorda.

TRL 2 – Teknologikoncept finns formulerat. Både koncept och applikationer finns definierade.

TRL 1 – Basforskning. Principer finns antagna med experimentella belägg saknas.

FacebookTwitterLinkedInEmail