Kaunis Iron

Kaunis Iron

Sedan 2018 driver Kaunis Iron järnmalmsgruvan i Pajala. Med ett starkt lokalt engagemang är deras ambition att bygga en verksamhet som består långsiktigt och arbetar hållbart. För dem betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som företaget intar en stark position på världsmarknaden. Kaunis Iron producerar varje år ca 2,2 miljoner ton järnmalmskoncentrat.

Mer om Kaunis Iron hittar ni här.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Vill du gå med i nätverket?

"*" indicates required fields

Kontaktperson (för- och efternamn)*
Jag godkänner medverkan i extern kommunikation, tex via sociala medier, hemsidan.*
(företagets namn och ev länk till hemsida)
Jag vill ha information när ett nytt case publiceras*
Jag vill ha SMI:s nyhetsbrev*