Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan Mining driver Sveriges sydligaste underjordsgruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro.  Bolaget har drygt 460 medarbetare och anställer även ett hundratal entreprenörer.
Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass. Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Zinkgruvan Minings koncentrat säljs framför allt till kunder i Europa. Malmproduktionen under 2022 blev 1,46 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 3 miljarder kronor. Sedan 2004 ingår Zinkgruvan Mining som ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Lundin Mining har sitt huvudkontor i Kanada och har gruvor på tre olika kontinenter.

Mer om Zinkgruvan Mining hittar ni här.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Vill du gå med i nätverket?

"*" indicates required fields

Kontaktperson (för- och efternamn)*
Jag godkänner medverkan i extern kommunikation, tex via sociala medier, hemsidan.*
(företagets namn och ev länk till hemsida)
Jag vill ha information när ett nytt case publiceras*
Jag vill ha SMI:s nyhetsbrev*

Zinkgruvan Minings avslutade utmaningar


Avslutat case: Tillvarata energin som finns i gruvvatten