Copperstones utmaning

  • Copperstone Resources

Pumpa vatten från vattenfylld gruva under jord – med lutande borrhål

Copperstone Resources ska återöppna en stängd gruva 800 m under jord, och behöver tömma den på vatten genom borrhål. Idag finns lösningar för att pumpa vatten hur helt vertikala borrhål – men om borrhålet lutar några grader fungerar inte dessa rör- och pumpsystem.

De söker nu en effektiv lösning, inklusive rör och pump, för att tömma den vattenfyllda gruvan.

Pumpkapaciteten bör vara totalt 1000m3/h och kan fördelas på flera schakt eller hål.

Anmäl ditt intresse och hur ni tänkt lösa utmaningen i formuläret nedan.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta  Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Har du en lösning på utmaningen?