Copperstones utmaning

  • Copperstone Resources

Inspektion av vattenfyllt schakt – 300 m under jord

Copperstone Resources ska återöppna en stängd gruva 800 m under jord, men behöver inspektera om pumputrustningen ryms i schakten, eller om det är fullt med kalvat berg, skrot eller annat.

Schakten är vertikala, lutande och går ned till 300m under jord. De är ca 2×2 m och det finns ingen lining. De är vattenfyllda sedan länge. Det är dålig sikt och kan bli ett högt tryck på utrustningen.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta  Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Har du en lösning på utmaningen?