Orexplore och Minalyze vinnare av Swedish Mining Innovation Award 2020

2020-11-17

När gruvinnovationspriset Swedish Mining Innovation Award 2020 delades ut under dagen stod det klart att juryn valt att ge utmärkelsen till två innovationer som med olika lösningar verkar för att modernisera och effektivisera den traditionella metoden för att kartlägga mineralfyndigheter, Orexplore för deras röntgenteknologi för borrkärnor och Minalyze för deras skanner av stora volymer borrprover.

Då många processer inom gruvdrift har effektiviserats under de senaste åren har traditionella metoder för att kartlägga mineralfyndigheter inte förändrats så mycket, utan är ofta långsamma och ineffektiva. Dessutom kompliceras processen av att undersökningarna ofta görs på otillgängliga platser. Orexplore och Minalyze har båda tagit fram innovationer som på olika sätt bidrar med lösningar på samma utmaning.

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation och juryns ordförande vill lyfta värdet av att i detalj kunna kartlägga vad som finns under markytan och få informationen snabbt, vilket är en av de viktigaste pusselbitarna i en effektiv process.
– Nya metoder för att kartlägga mineral kan i framtiden förändra hela gruvans livscykel men framförallt säkerställa den tillgång till råmaterial som världen behöver, säger Jenny. Under juryarbetet utmärkte sig de här två innovationerna för deras innovationshöjd, kommersiella värde och globala potential. Att två svenska företag bidrar med lösningar som dramatiskt förbättrar en så viktig process är ett kvitto på att svensk gruvinnovation är i världsklass.

Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc är del av juryn.
– Det här var verkligen ingen lätt uppgift för juryn, det var nästintill omöjligt att rangordna de två, säger Lennart. Det stod tidigt klart för oss att de båda har innovationer som på olika sätt förbättrar och förkortar processen från prospektering till producerande gruvor. Ju längre in i juryarbetet vi kom desto tydligare blev det att båda var värda att uppmärksammas.

– Att bli utnämnd vinnare känns otroligt hedrande och roligt! Vi ligger i teknologins absoluta framkant och jag är oerhört stolt över vad våra duktiga medarbetare åstadkommit! Jag känner mig också tacksam för det stöd vi fått från Innovationssverige, framförallt Vinnova, vilket starkt bidragit till vår utveckling. Att Swedish Mining Innovation lyfter fram och belönar innovationer inom området digital mineralanalys känns extra viktigt då det pekar på att fortsatt digitalisering och automatisering av kartläggning av fyndigheter har framtiden för sig och bidrar till hållbarare och effektivare gruvdrift, säger Kevin Rebenius, VD för Orexplore.

– Jag är väldigt stolt över att få ta emot detta pris som ett erkännande för mitt och mitt teams hårda och målmedvetna arbete med att skapa Minalyzer CS och minalogger.com. Genom  våra innovationer skapar vi förutsättningar för att digitalisera gruvindustrin. Vi kommer förvalta detta pris väl och kommer fortsätta se till att Sverige ligger i framkant inom gruvinnovationer, säger Annelie Lundström, VD Minalyze.

I år valde juryn även att dela ut ett speciellt inspirationspris till VR-gruvan som utvecklats av  det svenska konsortiet inom SIMS-projektet, med Epiroc och Luleå tekniska universitet i spetsen.

– Av alla nomineringar stack den ut för att den visade på den samverkan som det svenska gruvinnovationssystemet så framgångsrikt bygger på, och även för att den riktar sig till en väldigt viktig målgrupp – barn, unga och allmänheten, säger Jenny Greberg.

Den virtuella gruvmiljön är utvecklad med bas i spelteknik och med fokus på visualisering och visar världsledande hållbar intelligent gruvdrift på ett sätt som skapar intresse även utanför gruvbranschen. Den finns tillgänglig för allmänheten och når en stor mängd barn och ungdomar genom installationerna på Tekniska museet i Sthlm och Teknikens hus i Luleå.

Priset som delas ut av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation uppmärksammar innovationer relaterade till gruv och metallutvinning, och delades ut på branschorganisationen Svemins höstmöte under dagen. Juryn har bestått av ordförande Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, Maria Sunér Flemming, VD Svemin och Margareta Groth, enhetschef Industriell utveckling, Vinnova.

Motivering Orexplore:
Orexplores revolutionerande röntgenteknologi ger på kort tid detaljerad insikt om borrkärnans inre i 3d, såsom kunskap om strukturer, densitet, mineralogi och halter, allt i en och samma skanning. Orexplores lösning används idag av gruvor i Europa och Australien. Innovationen har stor utvecklingspotential även för ämnen med låga detektionsnivåer som guld, vilket är fokus för en stor del av den globala prospekteringen.

Motivering Minalyze:
Minalyze unika skanner och molnbaserade mjukvara för digitalisering av stora volymer borrprover genererar högupplöst och konsekvent data genom snabb icke-förstörande insamling av multipla dataset. Minalyze har nått internationell kommersiell framgång med användare i Europa, Australien och Nordamerika, och därigenom visat innovationens nytta för den globala industrin.

Motivering till VR-gruvan som utvecklats av  det svenska konsortiet inom SIMS-projektet:
VR-gruvan är ett fint exempel på en samverkan mellan industri och akademi som det svenska gruvinnovationssystemet bygger på. Den visualiserar hållbar intelligent gruvdrift på ett intresseväckande och verklighetstroget sätt, och skapar intresse och tillgängliggör kunskap om modern gruvdrift för en viktig målgrupp; barn, ungdomar och allmänheten.

 

Kevin Rebenius, Orexplore och Annelie Lundström, Minalyze på prisutdelningen. 

Arash Källmark LTU

Arash Källmark, LTU tar emot priset för konsortiet.

Se prisutdelningen igen…

(2: 32.01 in i sändningen).

 

Finlistfilmen

Filmen om Årets inspirationspris

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Välkommen Lotta!

Vi säger välkommen till Lotta Sartz, som är Swedish Mining Innovations nya medarbetare! Lotta som är anställd vid Örebro Universitet, kommer att arbeta för satsningen Swedish Mining Innovation Bergslagen och blir alltså programkontorets…

2020-11-16

Swedish Mining Innovation förstärker i Bergslagen

Photo: © Epiroc Pressmeddelande tisdag den 10 november 2020 Bergslagen är ett starkt område relaterat till innovation inom gruv- och mineralnäringen med starka aktiva aktörer. För att stärka områdets möjligheter och knyta aktörerna…

2020-11-10

VR-gruva på Teknikens hus för att väcka nyfikenhet hos unga

För skapa intresse, väcka nyfikenhet och ge unga förståelse för hur arbetet i en toppmodern gruva ser ut så har Swedish Mining Innovation finansierat installationen av en VR-gruva på Teknikens hus i Luleå….

2020-11-02