Främja hållbarhet med användning av gröna bulksprängämnen

2024-03-13

Omkring 20 miljoner ton ammoniumnitratsprängämnen (AN) används globalt och orsakar betydande utsläpp av CO2-utsläpp av växthusgaser och miljöproblem. Dessutom är de miljöfarliga och kräver hög energiproduktion. Utsläpp från ammoniumnitrat sprängämnen leder till miljarder dollar i efterbearbetning och produktionsstopp. Det svenska företaget Hypex Bio Explosives Technology accelererar nu grön gruvindustri med grönt sprängämne!

Varför är detta viktigt?
Eftersom gas efter detonation är mycket giftig och ventilationstiderna är långa. Ännu längre för djupa underjordiska gruvor. Kort- och långvarig exponering för nitratångor (NOx) leder till allvarliga hälsoproblem. Ammoniumnitrat leder till höga halter av ammoniakbildning i urlakningsvatten och vattenrening av nitrater och ammoniak är dyrt. Sist men inte minst har EU som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % fram till 2030 jämfört med 1990.

Vad är Hypex Bio?
Hypex Bio är ett emulsionssprängämne baserat på väteperoxid som kan användas på ett liknande sätt som konventionella bulksprängämnen. Tester visar att tekniken ger samma sprängprestanda som nuvarande, nitratbaserade emulsioner utan att generera giftiga och miljöskadliga gaser och vattenburna föroreningar. Eftersom väteperoxid endast består av vatten och väte är restprodukterna betydligt mer miljövänglia i jämförelse med rester från nitratemulsioner.  Användningen av väteperoxid som oxidationsmedel ger också en stor minskning av de totala koldioxidutsläppen jämfört med nitratbaserade sprängämnen på grund av att produktionen är betydligt mindre energikrävande. Baserat på EU-genomsnittet kan användningen av Hypex Bio istället för konventionella sprängämnen minska CO2-utsläppen med upp till 90 procent.

Varför utveckla ett grönt sprängämne?
Teamet på Hypex Bio är övertygade om att övergången till en grön, nitrat- och ammoniakfri sprängämneslösning ligger i linje med gruvindustrins gröna agenda och kommer att ha en positiv inverkan på hållbarhetsomställningen inom utvinningsindustrin. Genom att hjälpa gruv- och metallindustrin att expandera och samtidigt minska sitt koldioxid- och föroreningsavtryck erbjuder de ett beprövat och effektivt bidrag till det gröna energiskifte som världen behöver för att uppnå en hållbar och välmående framtid. Detta är ett nytt, grönt, initiativ på marknaden för civila sprängämnen.

Utöver sitt bidrag till branschen idag var Hypex Bio Explosives Technology (under paraplyet för AB Etken Teknologi) också en av de två vinnarna av Innovationsidétävlingen 2021, och tog den innovativa idén vidare via projektet Hydrogen Peroxide Emulsion Stability Verification Project. De har även tagit sig in på NyTekniks 33-lista. Detta är ett exempel på framtida teknik som kommer att möjliggöra besparingar och förbättrad konkurrenskraft för hela den svenska gruvindustrin.

>Läs hela intervjun med Blake Morgan, Growth Manager på Hypex Bio Explosives Technology och lär dig mer om vad Hypex Bio Team och deras partners har uppnått samt vad framtiden har att erbjuda!


Foto: Hypex Bio Explosives Technology AB

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

INNOVATIONSDRIVARE

Dynamisk testrigg och teststandarder för förbättrad säkerhet under jord

För närvarande saknas vedertagna standarder för bergförstärkningsprovning runt om i världen, samtidigt som det också finns ett stort behov av ett system för att möjliggöra rättvisa och mer realistiska jämförelser mellan bultar som…

2024-03-11

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Strategiskt projekt gräver djupt i miljötillståndsprocesser

Projektnamn: Miljötillståndsprocesser och implementering av EU:s vattendirektiv: utvärdering av konsekvenser för svensk gruvdrift, samt behov och möjligheter till reformer. Pågår: 2022-2024 Detta strategiska projekt bygger på en förstudie där representanter för de största…

2024-01-22

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Innovativ och miljövänlig biobaserad flotationsprocess

För att skapa en fossilfri och miljövänlig gruvindustri krävs utveckling av biobaserade förnybara reagenser för anrikningsprocessen. Flotation med xantat används för närvarande i stor utsträckning i anrikningsprocesserna av oädla metaller och guld. För…

2024-01-22