Dynamisk testrigg och teststandarder för förbättrad säkerhet under jord

2024-03-11

För närvarande saknas vedertagna standarder för bergförstärkningsprovning runt om i världen, samtidigt som det också finns ett stort behov av ett system för att möjliggöra rättvisa och mer realistiska jämförelser mellan bultar som utvecklats och testats i olika delar av världen.

Ett system med globalt accepterade, ständigt uppdaterade standarder skulle göra det enklare och snabbare för tillverkare att utveckla nya, förbättrade komponenter och system, och göra det möjligt för gruvor att korrekt utvärdera och välja bergförstärkningslösningar. Ett sådant system skapar möjligheter för en mer systematisk utveckling och förbättring av säkerheten under jord. Att ha standarder på plats skulle också göra det lättare att etablera sig och få branschens acceptans för nya testanläggningar, vilket skulle förbättra tillgången till och minska ledtiden för testanläggningar. Att införa nya standarder är en lång process men mycket viktigt för branschen.

Standardisering av metoder och utrustning för bergförstärkningsprovning

Två projekt har fått stöd av Swedish Mining Innovation. Ett projekt var att utveckla en ny, dynamisk testrigg för bergförstärkningssystem som bättre kan simulera spänningsförhållanden på bergbultar. En ny testrigg har utvecklats och används nu på Swerim, med ytterligare finansiering från SSAB och Swerim. Ett andra projekt, ett strategiskt projekt, var att utveckla kunskap om processerna inom SIS (Svenska institutet för standarder) och ISO (International organization for Standardization) för att undersöka potentialen att utveckla och införa nya bergbultsstandarder.

Det har visat sig finnas ett stort intresse för att ha teststandarder på plats från deltagande partners som gruvbolagen Boliden, LKAB och Zinkgruvan leverantörer av bergförstärkningssystem Epiroc, Sandvik Mining and Construction, SSAB och Ground Machinery & Applications, GMA. Testlaboratorier runt om i världen har uttryckt stort intresse för att samarbeta i ett fortsatt projekt för att utveckla standarderna. En utmaning som dock var tydlig är att det för närvarande saknas nationella eller europeiska forskningsfinansieringssystem som stöder standardiseringsarbetet. Därför är en fortsättning i ett fortsatt projekt starkt beroende av stöd från intressenter inom gruvindustrin, både ekonomiskt och för att allokera resurser (specialister) för att arbeta i projektet.

Hur ser framtiden ut?
Projektresultaten kommer att förvaltas inom Swerims forskningskonsortium för bergförstärkningsinnovation där de kommer att fortsätta spridningsaktiviteter och undersöka finansieringsmöjligheter för att möjliggöra fortsatt arbete med att etablera internationella teststandarder.


 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Strategiskt projekt gräver djupt i miljötillståndsprocesser

Projektnamn: Miljötillståndsprocesser och implementering av EU:s vattendirektiv: utvärdering av konsekvenser för svensk gruvdrift, samt behov och möjligheter till reformer. Pågår: 2022-2024 Detta strategiska projekt bygger på en förstudie där representanter för de största…

2024-01-22

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Innovativ och miljövänlig biobaserad flotationsprocess

För att skapa en fossilfri och miljövänlig gruvindustri krävs utveckling av biobaserade förnybara reagenser för anrikningsprocessen. Flotation med xantat används för närvarande i stor utsträckning i anrikningsprocesserna av oädla metaller och guld. För…

2024-01-22

INNOVATIONSDRIVARE

Doktorandnätverket

I januari 2019 etableras ett organiserat nätverk av doktorander som bedriver forskning inom alla discipliner längs hela gruvvärdekedjan som en del av Swedish Mining Innovation. Syftet är att bygga ett samhälle och att…

2024-01-22