Strategiskt projekt gräver djupt i miljötillståndsprocesser

2024-01-22

Projektnamn: Miljötillståndsprocesser och implementering av EU:s vattendirektiv: utvärdering av konsekvenser för svensk gruvdrift, samt behov och möjligheter till reformer.
Pågår: 2022-2024

Detta strategiska projekt bygger på en förstudie där representanter för de största gruvbolagen i Sverige identifierat utmaningar när det gäller miljötillståndsprocesser som inte har hanterats eller inte hanteras på ett adekvat sätt. Förhoppningsvis kan resultaten ge rådgivande resultat i framtida beslutsprocesser. De utmaningar som identifierades var följande:

  • Problematiken kring utformningen av de svenska miljötillståndsprocesserna, som i första hand genomförs i domstol och där vissa myndigheter ges särskilda rättigheter som intressenter i processen.
  • Osäkerheter, utmaningar och konsekvenser relaterade till tillämpning och tolkning av EU-direktiv, framför allt ramdirektivet för vatten.


”Vi har grävt djupt i bakgrunden till en viktig del av miljötillståndsprocessen och resultaten är mycket intressanta. Jag tror att resultaten kommer att överraska många. Nu tittar vi på konsekvenserna av processen och det är ingen lätt uppgift. Jag är dock säker på att det arbete vi gör kommer att sätta viktiga frågor i tillståndsprocessen i ett nytt ljus och ligga till grund för nya infallsvinklar på politiska beslut i framtiden”.

-Lotta Lauritz, Legal Council, LKAB.

 


Projektets höjdpunkter med projektledare Anna Kumpula, Georange.
-Vi ville lyfta fram ytterligare ett perspektiv som kan ge beslutsfattare en djupare kunskap och underlag för bra beslut gällande lagändringar och genomförande av processer mot ett miljötillstånd. Den andra frågan som vi lyfter fram är EU:s ramdirektiv för vatten och dess funktion i vår region: kommer genomförandet av denna lagstiftning att fylla sina funktioner när det gäller miljöförbättring, åtgärder vid bedömning av vattenverksamhet?

Förväntat genomslag
-Än så länge är det inte möjligt att redovisa några resultat utöver vad som har diskuterats i de workshops och avstämningar som har genomförts. KTH och Luleå tekniska universitet ska nu jämföra och analysera data från gruvbolagen för att komma fram till ett resultat men också för att hitta ytterligare frågeställningar att fördjupa sig i framöver.

Förhoppningar inför framtiden
– Förhoppningen är att vi ska kunna ge rådgivande resultat till beslutsfattare och andra intresserade intressenter för vidare utredning och övervägande i nya beslutsprocesser. Också att bidra till en bättre förståelse för styrkor och svagheter i de nuvarande miljötillståndsprocesserna för gruvor, samt tillämpningen av vattendirektivet. Och vidare, på grundval av detta, överväga möjligheter till reformer som kan leda till en säkrare, effektivare och mer innovationsvänlig tillståndsprocess för gruvprojekt, samt en mer effektiv och adekvat tillämpning av vattendirektivet i gruvrelaterade fall.

-Jag är mycket stolt över våra partners och deltagare i detta projekt som besitter kunskap och erfarenhet från olika försök, processer och uppfyllelser av processer och implementering. Jag känner mig trygg med att det kommer att bli ett bra och välgrundat resultat av det här projektet, säger Anna Kumpula, projektledare på Georange.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Innovativ och miljövänlig biobaserad flotationsprocess

För att skapa en fossilfri och miljövänlig gruvindustri krävs utveckling av biobaserade förnybara reagenser för anrikningsprocessen. Flotation med xantat används för närvarande i stor utsträckning i anrikningsprocesserna av oädla metaller och guld. För…

2024-01-22

INNOVATIONSDRIVARE

Doktorandnätverket

I januari 2019 etableras ett organiserat nätverk av doktorander som bedriver forskning inom alla discipliner längs hela gruvvärdekedjan som en del av Swedish Mining Innovation. Syftet är att bygga ett samhälle och att…

2024-01-22

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid

Befolkningen har vanligtvis en mycket låg kunskapsnivå om metallers och minerals betydelse för en hållbar värld, och hur gruvindustrin i Sverige och världen ser ut. Metals4U+ är en fortsättning på projektet Metals4U och…

2024-01-19