Främjar hållbarhet genom användning av gröna bulksprängämnen

2024-02-15

Omkring 20 miljoner ton ammoniumnitratsprängämnen (AN) används globalt och orsakar betydande utsläpp av CO2-utsläpp av växthusgaser och miljöproblem. Dessutom är de miljöfarliga och kräver en hög energiproduktion. Utsläpp från ammoniumnitrat sprängämnen leder till miljarder dollar i efterbearbetning och produktionsstopp.

Varför är detta viktigt?
Eftersom gas efter detonation är mycket giftig och ventilationstiderna som krävs är långa. Ännu längre för djupa underjordiska gruvor. Kort- och långvarig exponering för nitratångor (NOx) leder till allvarliga hälsoproblem. Ammoniumnitrat leder till höga halter av ammoniakbildning i urlakningsvatten och vattenrening av nitrater och ammoniak är dyrt. Sist men inte minst har EU (eller är det Europa?) som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % fram till 2030 jämfört med 1990.

Intervju med Blake Morgan, Growth Manager på Hypex Bio Explosives Technologies AB.

Vad är Hypex Bio?
Hypex Bio är ett emulsionssprängämne baserat på väteperoxid som kan användas på ett liknande sätt som konventionella bulksprängämnen. Hypex har genomfört rigorösa tester som visar att tekniken ger samma sprängprestanda som nuvarande, nitratbaserade emulsioner utan att generera giftiga och miljöskadliga gaser och vattenburna föroreningar. Eftersom väteperoxid endast består av vatten och väte är restprodukterna betydligt mer miljövänglia i jämförelse med rester från nitratemulsioner.  Användningen av väteperoxid som oxidationsmedel ger också en stor minskning av de totala koldioxidutsläppen jämfört med nitratbaserade sprängämnen på grund av att produktionen är betydligt mindre energikrävande. Baserat på EU-genomsnittet kan användningen av Hypex Bio istället för konventionella sprängämnen minska CO2-utsläppen med upp till 90 procent.

Varför utveckla ett grönt sprängämne?
På Hypex är vi övertygade om att övergången till en grön, nitrat- och ammoniakfri sprängämneslösning ligger i linje med gruvindustrins gröna agenda och kommer att ha en positiv inverkan på hållbarhetsomställningen inom utvinningsindustrin.  Genom att hjälpa gruv- och metallindustrin att expandera och samtidigt minska sitt koldioxid- och föroreningsavtryck erbjuder Hypex ett beprövat och effektivt bidrag till det gröna energiskifte som världen behöver för att uppnå en hållbar och välmående framtid.

Vad har teamet bakom Hypex åstadkommit?
För att testa vår lösning i en skarp miljö och för att ta itu med de många utmaningar som ett ambitiöst projekt som vårt innebär, har vi strävat efter ett nära samarbete med partners, som Boliden, som delar vårt hållbarhetstänk.

Denna spårprocess resulterade i de kommersiellt färdiga lösningar vi har idag. Genom omfattande tester och utveckling har vi lagt grunden för vår övergång till ett robust industriföretag med kapacitet att stödja och skala upp tekniken, säkerställa utbredd tillgänglighet och implementering idag och i framtiden.

För närvarande fokuserar vår strategi på att demonstrera vår plattform i verkliga produktionsmiljöer där kunder och deras operatörer får en chans att uppleva nitratfri emulsionsteknik på nära håll. Dessa aktiviteter pågår i underjordiska byggprojekt samt i gruvor och stenbrott. Med dessa projekt avser vi inte bara att ytterligare underbygga våra påståenden, utan också att försäkra vår kundbas om att vi är en skicklig och pålitlig teknikleverantör.


 

Hypex Bio Explosives Technology AB har tilldelats Boliden Supplier Recognition in Sustainable Innovation för sitt innovativa tillvägagångssätt för att stödja Boliden att bli den mest klimatvänliga och respekterade metallleverantören i världen. Deras kundcentrerade utveckling kommer att avsevärt minska behovet av vattenrening och de totala C02-utsläppen.”

Ann Falk, CPO Boliden

 


Hur ser framtiden ut?
Hypex miljömässiga fördelar har skapat ett stort intresse och efterfrågan från nuvarande och potentiella kunder. I och med det stora intresset är vår kärnutmaning inte att uppnå försäljning, utan istället att bygga kapacitet för att möta den efterfrågan.

För att hantera skalbarhet och säkerställa leveransförmåga har vi samlat vår teknik i en plattform som består av ett strukturerat utbud av produkter och tjänster.

Eftersom vi är ett svenskt bolag är vår målsättning att i vår hemmamarknad, Sverige, och i våra närområden erbjuda våra produkter och tjänster direkt till slutkund. Utanför Skandinavien arbetar vi med distributionspartners som implementerar vår teknikplattform och utnyttjar sin nuvarande infrastruktur och kapacitet för att implementera Hypex lokalt i lokala marknader där de redan har en stark marknadsnärvaro.

Förutom geografisk expansion lyssnar vi på våra kunders och partners behov och arbetar aktivt med en rad ytterligare applikationer för vår plattform såsom applicering i olika gruvmetoder, utveckling av nya produkter och metoder. I framtiden är vi också angelägna om att utnyttja vår datadrivna plattform för att möjliggöra integration med hårdvara för automatisk laddning. Att göra det möjligt att driva en nitratfri och hållbar sprängämnesteknik via en automatiserad, digitaliserad och elektrifierad laddningsmetod skulle inte bara ta itu med gruvindustrins ESG-mål, utan också avsevärt förbättra produktiviteten och säkerheten vid bergsprängning.

Detta är ett exempel på framtidens teknik som möjliggör förbättrad konkurrenskraft och hållbarhet för hela den svenska gruvnäringen.


Foton: Hypex Bio Explosives Technology AB

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Innovativ och miljövänlig biobaserad flotationsprocess

Flotation med xantater används idag av svenska gruvbolag i anrikningsprocesserna av basmetaller och guld. För att ge en mer hållbar process, mot en grönare gruvindustri, har vi i tre sekventiella forskningsprojekt, finansierade av…

2024-01-16

’En väg’ från Kanada till Sverige

Möt Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig på Swedish Mining Innovation. Född i Sudbury, Ontario 1968, uppvuxen i New Liskeard, Ontario. Att locka människor att komma till gruv- och metallsektorn är en stor utmaning,…

2023-12-20

Studenter uppmärksammades under Raw Materials Week i Bryssel

Swedish Mining Innovations doktorandnätverk har 104 medlemmar, 13 alumner och 13 deltagande svenska universitet. I november deltog en delegation på tolv av doktoranderna från nätverket under Raw Materials Week i Bryssel. Nils Jansson,…

2023-12-01