70% färre dödade renar i trafiken per år

2024-01-18

Det är det fantastiska resultatet av projektet Säkra och hållbara transporter i renskötselområde, som genomförts av Sattajärvi Sameby i samarbete med Kaunis Iron, LKAB, LTU och Trafikverket.

Sedan brytningen i Kaunisvaara gruva återupptogs 2018 har antalet fordonstransporter ökat på vägsträckan mellan Autio och Peräjävaara (cirka 10 kilometer), som går genom Sattajärvi Samebys vinterbetesområde. Varje dag passerar cirka 200 lastbilar. Dessutom har övrig trafik i samband med gruvans start ökat, vilket i sin tur lett till ett ökat antal trafikdödade renar. Förutom förlusten av renar medför renarnas närvaro på vägen en störning i trafiken och därmed en ökad risk för personskador i samband med kollisioner samt materialkostnader. Detta var anledningen till att projektet startade och nu efter två år har avslutats med mycket goda resultat.”Förutom de goda resultaten har det varit väldigt roligt och lärorikt att samarbeta med alla projektpartners. Det är nytt för oss men väldigt viktigt att vi hittar sätt att samexistera och lösa gemensamma utmaningar tillsammans”.

Johanna Finnholm, projektledare och medlem i Sattajärvi Sameby.

 


Projektets resultat är över förväntan
För att uppnå resultat har projektet utvecklat en metod för Sameby gällande insamling och utfodring av renarna. De byggde också en ny inhägnad hage med automatisk foderautomat och matklocka för att kalla in renarna. En kamera har installerats i den inhägnade hagen för att hålla koll på när renarna är där för att anpassa djurtransporten bättre och de har även kompletterat den befintliga hagen med rinnande vatten så tillgången på snö är inte avgörande. Som ett resultat kan stängsel och utfodring påbörjas tidigare. Och nu när projektet är avslutat kan projektgruppen konstatera att resultaten har överträffat förväntningarna.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Omvandla gruvrester till värdefulla produkter

Förstudie – En av miljöutmaningarna inom gruv- och metallindustrin är anrikningssanden och gipsavfallet, som på grund av dålig hantering kan leda till sur gruvdränering. Syftet med projektet var att utveckla och validera en…

2024-01-18

INNOVATIONSDRIVARE

Ökade investeringar

Swedish Mining Innovation har beviljat 500 000 EURO till internationella projektansökningar. Detta har resulterat i 26 000 000 EURO i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt har gynnat den svenska…

2023-10-06

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Ett värdefullt nätverk för mindre kommuner

Etableringen av en gruva innebär en stor förändring för samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner…

2023-10-06