Omvandla gruvrester till värdefulla produkter

2024-01-18

Förstudie – En av miljöutmaningarna inom gruv- och metallindustrin är anrikningssanden och gipsavfallet, som på grund av dålig hantering kan leda till sur gruvdränering. Syftet med projektet var att utveckla och validera en ny återvinningsprocess för samtidig behandling av gips- och pyritrester som är två stora restprodukter inom gruvindustrin. Förstudien ledde till en ansökan om och godkännande av ett fullskaligt projekt, Stage II av Residue2Product, som beräknas vara klar 2026.

Steg II
Mål med projektet?

 • Utveckla och optimera en kombinerad ny återvinningsprocess för avfallsavfall av gips och pyritavfall.
  -Studera och optimera nedbrytningen av pyrit till magnetis.
  -Studera och optimera produktionen av metalliskt järn från magnetkis med hjälp av fossilfritt reduktionsmedel.
  -Studera och maximera omvandlingen av gips till CaO.
 • Utvärdera utnyttjandet av olika källor till pyrit och gips.
 • Karakterisera och utvärdera de genererade produkterna.
 • Utvärdera den potentiella utvinningen av ytterligare värdefulla metaller som t.ex. kobolt.


”Utan SMI-finansiering skulle detta intressanta och lovande projekt inte ha förverkligats. I slutet av projektet hoppas jag att vi kommer att utveckla ett detaljerat flödesschema för miljövänlig, effektiv och ekonomisk återvinning av värdefulla material från pyritavfall och gipsavfall. I slutet av projektet hoppas jag också att vi kommer att ha viljan och intresset att satsa på en prototyp (semi-pilotprojekt)”.

 Hesham Ahmed, Biträdande Professor och Projektledare, Luleå Tekniska Universitetet

 


Nästa steg?

 • Postdoktor på gång (förväntas i början av 2024)
 • Fortsätt med termodynamisk modellering inklusive föroreningsmineraler
 • Studera effekten av olika parametrar på vart och ett av de föreslagna stegen
 • Optimering
 • Studera mer komplicerad anrikningssand och gipsavfall
 • Produkt- och processutvärdering
 • Resultaten från detta projekt kommer att stärka den svenska och globala gruv- och metallurgiska industrin, genom att ge förbättrad hantering av restprodukterna

Resultaten från detta projekt kommer att stärka den svenska och globala gruv- och metallurgiska industrin genom att ge en förbättrad hantering av restprodukterna.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

INNOVATIONSDRIVARE

Ökade investeringar

Swedish Mining Innovation har beviljat 500 000 EURO till internationella projektansökningar. Detta har resulterat i 26 000 000 EURO i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt har gynnat den svenska…

2023-10-06

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Ett värdefullt nätverk för mindre kommuner

Etableringen av en gruva innebär en stor förändring för samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner…

2023-10-06

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Nexgen SIMS

Swedish Mining Innovation har beviljat 6 miljoner kronor till internationella projektansökningar. Det har resulterat i 300 miljoner kronor i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt kommit svensk gruvsektor till godo….

2023-10-06