Ökade investeringar

2023-10-06

Swedish Mining Innovation har beviljat 500 000 EURO till internationella projektansökningar. Detta har resulterat i 26 000 000 EURO i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt har gynnat den svenska gruvsektorn.”Att stödja svenska innovationsprojekt att ta sig in på EU-arenan är en viktig del av innovationskedjan. EU-projekt erbjuder betydande finansiering till innovationsprojekt, särskilt vid högre teknisk mognadsgrad, och breddar deltagandet i internationella partnerskap, vilket ökar synligheten internationellt och även minskar tiden för genomförande”.

Lawrence Hooey, Teknik- och Innovationschef,
Swedish Mining Innovation.

 


 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Ett värdefullt nätverk för mindre kommuner

Etableringen av en gruva innebär en stor förändring för samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner…

2023-10-06

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Nexgen SIMS

Swedish Mining Innovation har beviljat 6 miljoner kronor till internationella projektansökningar. Det har resulterat i 300 miljoner kronor i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt kommit svensk gruvsektor till godo….

2023-10-06

INNOVATIONSDRIVARE

Bergslagen-noden

Bergslagen är ett starkt innovationsområde inom gruv- och mineralnäringen med starka aktiva aktörer inom bland annat gruvnäring, gruvservice, utrustningsleverantörer samt akademi och forskning. Därför startade programmet upp en nod för det området, Swedish…

2023-10-06