Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS

Syfte och mål Testa om signalerna från Wassara-hammaren kan användas för seismisk avbildning av det omgivande berget. Anledningen till detta är tvåfaldig. Hammaren förväntas generera starkare seismiska signaler än normal diamantkärnborrning. Dessutom har…

Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att förbättra gruvsäkerheten, minska skador på infrastruktur och gruvutrustning, minska produktionsstörningar och minska malmförluster som orsakas av smällberg och dynamiska utfall. De specifika målen är…

Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor

Syfte och mål Målen är att genom att direkt och indirekt utveckla modeller, metoder och verktyg enligt följande: 1. Förbättrad modell av seismisk risk baserat på tolkning av seismiska data i kombination med…