Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS


GruvbrytningSeismicitet

Pre-study

Uppsala Universitet

2017-08-01

KAB Wassara AB


Christopher Juhlin

2018-02-28

201702191

Syfte och mål
Testa om signalerna från Wassara-hammaren kan användas för seismisk avbildning av det omgivande berget. Anledningen till detta är tvåfaldig. Hammaren förväntas generera starkare seismiska signaler än normal diamantkärnborrning. Dessutom har Wassara redan ett fungerande mätsystem som registrerar borrkronans signaler under borrning.

Upplägg och genomförande
Metoden kommer att testas unde hösten tillsammans med Wassara. Borrplats bestäms efter projektstart. Seismometrar placeras ut runt borrplatsen och signaler anlyseras. Korrelering av pilotsignalen från hammaren med de inspelade signalerna kan ge en bild av bergrunden.

Förväntade resultat
Veta om det är möjligt att se djupare under borrhålet med denna teknik. Om så, kan de seismiska bilderna vara mycket användbara för att bestämma övergången från hammarborrning till kärnborrning.

FacebookTwitterLinkedInEmail