Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor


GruvbrytningSeismicitet

fullscale


2016-09-01


Savka Dineva

2019-08-31

Syfte och mål
Målen är att genom att direkt och indirekt utveckla modeller, metoder och verktyg enligt följande: 1. Förbättrad modell av seismisk risk baserat på tolkning av seismiska data i kombination med data från spänningsindikatorer. 2. Förbättrad modell för seismiska risker baserad på metoder för bedömning av potentialen för skador. 3. Förbättrade metoder för lång-, medellång- och kortsiktiga seismiska riskbedömningar. 4. Nya kriterier för ökad seismisk risk och för stängning respektive återöppnande av specifika områden i gruvan baserade på kombinationen risk för seismisk aktivitet och skada.

Upplägg och genomförande
Följande kommer att ingå i projektet: 1. Litteraturstudie. 2. Dataanalys av seismisk- och spänningsförändringsdata och analys av skador orsakade av seismicitet. 3. Analys och korrelationer (sammanfattning av resultaten). Korrelation mellan brytning, lokala spänningsförändringar, seismisk risk och skadepotential. Utveckling av nya förbättrade strategier för bedömning av tidsberoende seismiska risker och skadepotential. 4. Formulering av kriterierna för stängning respektive återöppnande av brytningsområden på grund av risken för skador. 5. Utveckling av nya plugins för programvaran mXrap.

Förväntade resultat
Resultaten syftar till att identifiera, bedöma och hantera seismisk risk och minska seismiska risker till en acceptabel nivå: 1. En sammanfattning av kunskapsläget inom området seismiska risker och seismisk riskhantering i gruvor. 2. Nya metoder för att kombinera gruvrelaterade data, spänningsförändringar, och seismiska data och nya typer av relationer. 3. Nya gruvberoende metoder för uppskattning av risken för skador och bergutfall på grund av seismiska händelser i gruvorna. 4. Nya praktiska verktyg för gruvpersonal för att stänga och återöppna områden i en gruva.

FacebookTwitterLinkedInEmail