Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utveckla en numerisk modell för att bedöma både spränginducerad fragmentering i en delvis begränsat utrymme och gravitationsflödesegenskaperna hos fragment i skivrasgruvor (SLC) i en…

Innovativ DTH-borr övervakar en förstudie

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen med MWD-teknik för pneumatisk Down-The-Hole (DTH) borrning som är vanligt förekommande i många dagbrott. De specifika målen är att utvärdera potentialen för…

Stokastisk gruvdesign

Syfte och mål Geologisk osäkerhet har en betydande inverkan på det verkliga värdet hos gruvprojekt. Ett nytt tillvägagångssätt föreslås för att designa dagbrottsgruvor baserat på geologisk osäkerhet som kombinerar stokastiskt simulerade geologiska modeller…