Vill du bli vår kollega i Bergslagen?

2020-09-07

Du som vill jobba med världsledande innovation och samverkan för att möjliggöra en hållbar framtid, se hit!

Nu söker vi på Swedish Mining Innovation en förlängd arm i Bergslagen-området till vår satsning Swedish Mining Innovation Bergslagen node.

Genom noden vill vi utveckla och utvidga gruvklustret i Bergslagen samt verka för att man i högre grad samverkar runt den nationella strategiska forsknings- och innovationsagendan tillsammans med övriga nationella aktörer. Satsningen ska främja en konkurrenskraftig hållbar gruvindustri i gränssnittet mellan universitetet, regionala företag och berörda intressenter genom att genomföra aktiviteter kopplade till agendan.

Tjänsten kommer att vara förlagd vid Örebro Universitet.

Mer om tjänsten och ansök

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Sverige har en viktig roll i att möta utmaningarna av kritiska råmaterial

Tillgången till metaller och mineral är avgörande för det moderna samhället och för att klara klimatmålen. Under veckan publicerade EU-kommissionen listan som anger vilka metaller och mineral som är kritiska för EU, och…

2020-09-04

zinkgruvanit

Helt nytt mineral upptäckt

En spännande fynd har gjorts inom det av Swedish Mining Innovation finansierade projektet ”Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen”. Luleå tekniska universitets forskare Nils Jansson är en av personerna…

2020-09-04

Jenny Greberg och Gry Holmgren Hafskjold

LTU Business partner i Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation säkerställer förmågan att framgångsrikt driva innovationsprogrammet genom att LTU Business går in som partner i programmet. Partnerskapet innebär att LTU Business blir del av programledningen tillsammans med Luleå Tekniska Universitet…

2020-09-02