Sverige har en viktig roll i att möta utmaningarna av kritiska råmaterial

2020-09-04

Tillgången till metaller och mineral är avgörande för det moderna samhället och för att klara klimatmålen. Under veckan publicerade EU-kommissionen listan som anger vilka metaller och mineral som är kritiska för EU, och det tillsammans med flera konkreta åtgärder för att öka EU:s självförsörjningsgrad. Listan som uppdateras vart fjärde år visar på en nära tioprocentig ökning av kritiska metaller och mineral där nästan 30 % från det periodiska systemet nu finns med.

Att öka antalet gruvor i EU är en av åtgärderna som EU-kommissionen pekar på, där Sverige kan spela en viktig roll med en unik och rik berggrund med många av de ämnen som behövs både nu och i framtiden.

Här kan du läsa rapporten

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

zinkgruvanit

Helt nytt mineral upptäckt

En spännande fynd har gjorts inom det av Swedish Mining Innovation finansierade projektet ”Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen”. Luleå tekniska universitets forskare Nils Jansson är en av personerna…

2020-09-04

Jenny Greberg och Gry Holmgren Hafskjold

LTU Business partner i Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation säkerställer förmågan att framgångsrikt driva innovationsprogrammet genom att LTU Business går in som partner i programmet. Partnerskapet innebär att LTU Business blir del av programledningen tillsammans med Luleå Tekniska Universitet…

2020-09-02

Swedish Mining Innovation Award 2020 – Nomineringsprocessen har stängt

Läs mer om Swedish Mining Innovation Award

2020-09-01