zinkgruvanit

Helt nytt mineral upptäckt

2020-09-04
En spännande fynd har gjorts inom det av Swedish Mining Innovation finansierade projektet ”Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen”. Luleå tekniska universitets forskare Nils Jansson är en av personerna bakom fyndet av ett helt nytt mineral, som nu fått namnet zinkgruvanit. – Det är lite av en barndomsdröm för en geolog. Det är också en bra påminnelse om att det fortfarande finns mycket nytt att upptäcka i naturen, säger Nils Jansson, universitetslektor i malmgeologi.

Oväntat fynd

– Det här är ett bra exempel på hur strategiska innovationsprogram likt Swedish Mining Innovation (fd SIP STRIM) kan ge oväntade positiva bieffekter och bidra till vetenskapen i stort, säger Nils Jansson.

– Mineral är kemiska föreningar och en av jordskorpans främsta komponenter. Varje gång vi hittar något nytt i naturen så tillför det kunskap om hur atomer kan vara ordnade i mineral och material. Ju mer vi förstår, desto bättre blir vi på att skapa nya material med nya användningsområden, säger Nils Jansson.

2015 var han i Zinkgruvan utanför Askersund för ett forskningsprojekt. Han skulle göra en svavelisotopstudie och var på jakt efter mineralet baryt, även kallat tungspat, vilket visade sig vara svårfunnet i området. När gruvans geologkonsult Anders Zetterqvist plockade fram en borrkärna hittade Nils baryt – men såg också andra mineral som han inte kunde identifiera. Han tog med sig prover tillbaka till Luleå tekniska universitet och granskade dem i mikroskop.

– Jag såg ett väldigt vackert mineral, med färgskiftningar från rött till gult. Som geolog identifierar man mineral efter bland annat färg, form och spaltning – ungefär som en botaniker identifierar växter med hjälp av nyckelegenskaper – men det fanns inget tidigare känt som passade in på just detta mineral. Det var lite frustrerande, jag gick och grubblade på vad det kunde vara, berättar Nils.

Provtagningar och analyser

Han tog hjälp av kollegor på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Sveriges geologiska undersökning, SGU, i Uppsala, och tillsammans började de ana att det kunde röra sig om ett helt nytt mineral.

Detta var alltså för fem år sedan, men sedan dess har det varit en lång process med provtagningar och analyser. För att få ett nytt mineral godkänt ska bland annat den kemiska sammansättningen och den inbördes ordningen av atomerna – kristallstrukturen – bestämmas.

När allt underlag fanns insamlat skickades det till International Mineralogical Association, IMA. I juli i år kom så deras svar – zinkgruvanit var godkänt som ett nytt mineral, med namn efter fyndplatsen. Zinkgruvan är den första aktiva gruva i Sverige att få ett mineral uppkallat efter sig, berättar Nils Jansson.

– Det är första gången jag är med och upptäcker ett nytt mineral, det är väldigt kul. Det är något man vill ha gjort när man jobbar med mineral och bergarter.

Det finns i dagsläget cirka 5500 kända mineral i världen, och varje år godkänns omkring 120 nya globalt av IMA.

Nils Jansson, forskare i malmgeologi LTU
Nils Jansson, forskare i malmgeologi LTU

Artikeln är producerad av Luleå tekniska universitet


Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Jenny Greberg och Gry Holmgren Hafskjold

LTU Business partner i Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation säkerställer förmågan att framgångsrikt driva innovationsprogrammet genom att LTU Business går in som partner i programmet. Partnerskapet innebär att LTU Business blir del av programledningen tillsammans med Luleå Tekniska Universitet…

2020-09-02

Swedish Mining Innovation Award 2020 – Nomineringsprocessen har stängt

Läs mer om Swedish Mining Innovation Award

2020-09-01

Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Update från Tracemet – Största utmaningen: hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare

Swedish Mining Innovations strategiska satsning Tracemet, pilotprojektet som ska utveckla ett spårbarhetssystem för metaller, har pågått sedan december 2019. Vi har fått update från projektledaren Erik Lindblom på IVL Svenska Miljöinstitutet. Snart halvvägs…

2020-08-27