Maria Sunér, VD SVemin

Vi vill pusha på utvecklingen av en global standard för hållbara metaller

2021-02-24

Programmets strategiska projekt Tracemet har nu nått sitt slut. Arbete pågår med att färdigställa delrapporter från arbetspaketen samt en samlad populärvetenskaplig slutrapport. Maria Sunér, vd för Svemin som tillsammans med Swedish Mining Innovation initierade projektet, ger sin syn på Tracemet.

Vad var Svemins tanke med TraceMet?

Vi är övertygade om att det på sikt kommer bli helt nödvändigt att kunna spåra metallers ursprung och därmed kunna skilja ut hållbart producerade metaller från övriga. Vi i Sverige ligger långt fram i vårt hållbarhetsarbete och därför vill vi stötta våra medlemsföretag i det arbetet. De har höga ambitioner, de satsar intensivt på att nå fossilfrihet och implementera branschens nya färdplan för ökad biologisk mångfald. Vi vill även driva utvecklingen av det här spårbarhetssystemet eftersom vi tror att det gynnar den svenska mineralbranschen. Därför är satsningen på TraceMet ett sätt att ligga i framkant.

Hur ser ni på resultatet?

Det är väldigt spännande att projektet rent tekniskt har lyckats utveckla en pilot för spårbarhet; att hållbarhetscertifiera en metall som går att återanvända och återvinna är betydligt mer komplicerat än att krav-märka en banan, så att säga. Vi är oerhört glada över att hela värdekedjan, från gruva till exempelvis lastbilstillverkare, har varit med i arbetet. Vår målsättning är att vidareutveckla testsystemet, så man kan spåra metaller genom ännu fler värdekedjor.

Vad händer nu?

Vi vill fortsätta testa och bredda TraceMet-systemet. Swedish Mining Innovation har också signalerat intresse för en fortsättning. Det kan handla om andra metaller, inte minst sådana som används i batterier, men även aspekter som social hållbarhet och biologisk mångfald. Vi vill även föra en dialog med internationella aktörer och pusha på utvecklingen av en global standard genom hela värdekedjor för hållbara metaller och mineraler.

Vad hoppas ni ska ske i framtiden?

Långsiktigt vill vi se globala system för hur man spårar hållbarhetsaspekter för hur metaller och mineral har producerats genom värdekedjor. Sociala förhållanden kan bli nästa steg, eftersom frågan om under vilka villkor metaller är tillverkade är stor, globalt sett. Där tror vi att svensk mineralindustri har en konkurrensfördel. TraceMet är en hållbar lösning för att skapa en global standard, men frågan om vem som ska bygga och driva systemet är fortfarande öppen.

Intervjun är även publicerad på TraceMets webbsida hos projektledaren IVL Svenska Miljöinstitutet.


Vad kom TraceMet fram till?
Välkommen på webbinarium 18 mars

 Projektet TraceMet har nu nått sitt mål efter 14 månaders intensivt arbete. Vill du ta del av resultaten och möjligheten att införa ett spårbarhetssystem för metaller? Välkommen på expertwebbinarium 18 mars!

Ursprunget för metaller i produkter spelar en allt större roll för både konsumenter och producenter. TraceMet har utvecklat ett system för att beräkna klimatavtryck och andel återvunnen metall för järn och koppar, hela vägen från gruva till slutprodukt. Systemet innehåller en IT-lösning som håller reda på hur metallens miljöprestanda förändras när den vidareförädlas av aktörer genom hela värdekedjan.

Tack vare de administrativa instruktionerna i systemet kan metallen certifieras av en oberoende part. I förlängningen kan detta bli basen för ett certifieringssystem för ansvarsfulla värdekedjor inom metallbranschen.

Pilotstudien är nu klar och arbete pågår med att samla resultaten i en populärvetenskaplig slutrapport som presenteras vid webbinariet.

Välkommen att anmäla dig

  • Tidpunkt: Torsdag 18 mars klockan 13.00-14.30
  • Kostnad: Utan avgift
  • Språk: Engelska
  • Anmälan: Via denna länk

Program och talarlista presenteras inom kort på Svemins webbsida.


Mer information om Tracemet

Projektsida: Tracemet – Spårbarhet för hållbara metaller och mineral

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

A member of Swedish Mining Innovation’s Ph.D. student network is defending her thesis!

A member of Swedish Mining Innovation’s Ph.D. student network is defending her thesis! Jane Mwaba Mulenshi is defending her doctoral thesis in mineral processing at Luleå University of Technology on 22 February 10.00….

2021-02-22

Välbesökt AI-event gav nya idéer till gruvbranschen

AI, digitalisering och automation har enorm potential för gruvsektorn, och gruvor med smarta system som kan prata med varandra kommer att effektivisera produktionen och skapa en hållbarare gruvindustri. Under onsdagen höll det strategiska…

2021-02-18

Ny styrelse på plats

Idag håller vi årets första styrelsemöte och det med några nya styrelsemedlemmar på plats. Styrelsen har en bred kompetens och representerar vårt innovationssystem på ett mycket bra sätt!  Vi är väldigt glada att…

2021-02-11