Vi sammanfattar året!

2019-12-19

Så går då 2019 mot sitt slut. Det är SIP STRIMs sjätte verksamhetsår och i och med det dags för finansiärernas sexårsutvärdering av programmet. Sexårsutvärderingen är en grundlig genomlysning av verksamheten som har krävt en hel del arbete från programkontoret, men samtidigt ser vi det som en fantastisk möjlighet att få input från både aktörer och utvärderare om hur vi kan stärka programmet ytterligare för att nå branschens högt satta mål. I slutet av förra veckan så kom då beskedet att utvärderingen visar på att SIP STRIM är ett väl fungerande program som levererat fina resultat och att programmet har en viktig roll för den kraftsamling som krävs för att nå branschens ambitiösa mål gällande hållbarhet och konkurrenskraft.

På programkontoret så ser vi 2019 som färdplanernas år. Under våren så släpptes den nya forsknings- och innovationsagendan vilken är en omfattande kraftsamling från hela branschen, och sedan har det kommit färdplaner i rask takt med “Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv och mineralnäring”, ”Gruv- och mineralnäringen i en hållbar framtid” och ”Kompetensfärdplan: Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige”. Samtliga färdplaner är oerhört viktiga dokument som går djupare i högst aktuella frågor och stakar ut vägen för branschens högt ställda mål.

Senare under året har det fokuserats en hel del på påverkansarbete. Som vi berättat om tidigare så sjösattes viktiga diskussioner på gruvbranschens Top Managementmöte där Näringsminister Ibrahim Baylan deltog tillsamammans med ledande personer från gruvklustret. Kort efter det bjöd Näringsminister Ibrahim Baylan tillsammans med Finlands motsvarighet Katri Kulmuni in till runda bordssamtal kring hållbar råvaruförsörjning och långa hållbara värdekedjor. SIP STRIMs Programdirektör Jenny Greberg var inbjuden tillsammans med svenska och finska representanter. Under mötet framgick att spårbarhet av metaller ligger främst på ländernas agenda, något som gjorde oss väldigt nöjda då SIP STRIMs nya projekt TraceMet låg i pipen för beslut inom de kommande dagarna. Det här är ett område där Sverige kan ta täten och visa vägen.

Något annat som har varit väldigt positivt för arbetet i programmet och som möjliggör satsningar av den storlek som krävs är att vi förstärkt bemanningen av programkontoret under året, och vi ser fram emot att under kommande år starta upp med samma starka massa för att möta branschens förväntningar.

En riktigt avkopplande jul önskar vi på SIP STRIM programkontor er!

– Jenny, Lawrence, Matz, Niclas och Terese


Shorts facts 2019

During the year, we launched eight new feasibility studies, one pilot project, four full-scale projects and nine strategic projects. We have organized four thematic workshops and the Bergforsk and STRIM conference. For this year’s innovation idea competition we received a record number of 34 applications and for the first time we awarded the SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award. As part of this, we also took the opportunity to award an honorary prize. We have been around on a call tour, and the focus countries for internationalization work have been Canada, Australia, Chile and Brazil. Our project portfolio went towards a more equal portfolio when 69 % of the projects awarded had female project leaders, which resulted in a total of 38 % female project leaders in our portfolio.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Lyckad sexårsutvärdering för SIP STRIM lägger grunden för fortsatt finansiering av programmet

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor och programmen kan få finansiering i upp till 12…

2019-12-12

koppar

Nytt projekt TraceMet: Nu blir det möjligt att följa metallens ursprung

Att behovet av metall och mineral ökar med ny teknik står klart, och att man med det driver på råvaruproduktionen i länder som saknar både miljö- och arbetsmiljöskydd. Efterfrågan på hållbart producerad metall…

2019-12-09

Näringsminstern tillsätter utredning för att öka förutsägbarheten gällande tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen

Under Svemins Höstmöte den 27 november släppte näringsminister Ibrahim Baylan nyheten om att tillsätta en utredning för förbättrad förutsägbarhet gällande tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen.

2019-12-09