koppar

Nytt projekt TraceMet: Nu blir det möjligt att följa metallens ursprung

2019-12-09

Att behovet av metall och mineral ökar med ny teknik står klart, och att man med det driver på råvaruproduktionen i länder som saknar både miljö- och arbetsmiljöskydd. Efterfrågan på hållbart producerad metall och mineral ökar och därmed spelar ursprunget av metaller i produkter allt större roll för både konsument och producent. Att på ett tydligt och transparent sätt kunna spåra en produkts delar drivs av en ökad medvetenhet om klimatpåverkan och är en förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det nya projektet TraceMet som finansieras av SIP STRIM syftar till att ge kännedom om metallers ursprung.

– För SIP STRIM är just spårbarhet av metall och mineral en av de viktigaste frågorna, och spårbarhet är en förutsättning för att andelen hållbart producerade metaller globalt ska öka. Under hösten har många möten och debatter med bland annat näringsminister Ibrahim Baylan i spetsen visat på att vi är på rätt väg och att hållbart producerade metaller och mineral är högt upp på Sveriges prioriteringslista, säger Jenny Greberg, programdirektör för SIP STRIM.

Syftet med TraceMet är utveckla ett förenklat system för att följa certifierade metaller från gruva till slutanvändning. I projektet kommer kriterierna ”koldioxidavtryck” och ”andel återvunnet” att användas, och projektet kommer att inkludera både en värdekedja för koppar, från gruva till användning i högspänningsledningar, och en värdekedja för stål, från gruva till stål i lastbilar.

– Det är viktigt att få ett fungerande spårbarhetssystem på plats så snart som möjligt. Svemins förstudie från våren 2019 som även den finansierades av SIP STRIM visade att det kan gå att göra på det här sättet, att blockkedjor är en tänkbar väg framåt. Det vill vi gärna se att Svemin utvecklar vidare, säger Jenny Greberg, programdirektör på SIP STRIM.

Maria Sunér Fleming, VD på Svemin berättar att det just nu pågår flera projekt parallellt i världen inom certifiering och spårbarhet av metaller och mineral, och menar på att det är positivt.
– Det visar på hur enormt stort tryck det är att komma framåt i den här frågan, vi ger varandra draghjälp. Men just det här projektet är såvitt vi vet det enda som involverar aktörer i hela värdekedjan, säger Maria Sunér Fleming.

Projektet som initierades av Svemin och SIP STRIM kommer att ledas av IVL Svenska Miljöinstitutet. Erik Lindblom är projektledare och han ser stor potential i projektet.
– Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, säger Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till projektet knyts flera strategiska partners inom gruvnäringen, bland annat LKAB och Boliden. Men även nyckelaktörer som Volvo Group, Scania, Elektrokoppar och SSAB. Projektet kommer att pågå under drygt ett år.

 

Mer att läsa

Förstudie Spårbarhet

Debattartikel Aftonbladet av Ibrahim Baylan, Näringsminister, Sverige och Katri Kulmuni, Näringsminister, Finland: Vi kan säkra tillgången på rättvisa metaller

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Näringsminstern tillsätter utredning för att öka förutsägbarheten gällande tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen

Under Svemins Höstmöte den 27 november släppte näringsminister Ibrahim Baylan nyheten om att tillsätta en utredning för förbättrad förutsägbarhet gällande tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen.

2019-12-09

Innovatören bakom innovationerna – extra hederspris från SIP STRIM

När nomineringarna till det nyinstiftade priset SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award började rulla in under hösten stod det snabbt klart för juryn att det inte skulle bli något lätt uppgift att plocka…

2019-12-03

Mobilaris vinnare i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award 2019

Vinnaren i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award 2019 är Mobilaris Mining Civil Engineering för deras nyskapande lösning Mobilaris OnboardTM. Det i år nyinstiftade priset delades ut vid branschorganisationen Svemins Höstmöte på Nalen…

2019-11-28