Stort engagemang under AI in mining workshop

2023-03-03

Eventet AI in mining workshop, som ägde rum den 14 februari, arrangerades av Swedish Mining Innovation tillsammans med AI Impact Lab i den nya visualiseringsmiljön vid Örebro universitet, Visual Lab.

Hej Lotta, du var projektledare för eventet AI in Mining Workshop som hölls i Örebro i februari. Grattis till ett väl genomför event! Vad har du för tankar om dagen?
– Det var en otroligt inspirerande grupp som samlades i Örebro och jag tror att mixen av kompetenser var det som gav mest energi och nya tankar och idéer. I Sverige är vi duktiga på att samarbeta och skapa innovativa lösningar tillsammans, och jag tror att det är viktigt att vi under sådana former där vi har många olika experter på plats, hör om hur ny teknik har tillämpats inom andra områden; vad kan vi till exempel lära oss av hur man skapar en digital tvilling av Norrköping när vi vill mäta energiförbrukningen i gruvan eller hur man visualiserar olika scenarier och miljöer när vi planerar för en ny gruvetablering?

John Swift från Epiroc, Div.Chile och Argentina, var en av talarna och på plats i Örebro. Han hade en intressant ingång till varför Sverige är så framgångsrikt när det gäller innovation och även i framkant av teknikutvecklingen. Kan du utveckla varför det är så?

– Sverige ligger i framkant när det gäller teknikutveckling. Vår kultur och vårt sätt att samarbeta är på många sätt innovationsfrämjande. Swift nämnde specifikt värdet av en kaffepaus eller ”Swedish Fika” för problemlösning; något han märkt har spridit sig från svenska Epiroc till exempelvis det chilenska gruvbolaget Codelco.

”– När man stöter på problem och inte vet hur man ska ta det vidare, vad är nästa steg för att lösa det? Då tar vi det över en kopp kaffe istället, skingrar tankarna lite och får nya.”

Det var många internationella gäster som deltog via länk, från länder som Belgien, Spanien och Österrike, för att nämna några? Varför tror du att det är så?

– Vi har ett brett internationellt nätverk inom Swedish Mining Innovation och de frågor vi jobbar med är globala utmaningar, så när vi annonserar den här typen av event når det ut till många och även intresset för effektivitet och ökad hållbarhet genom AI och digitalisering är enormt inom gruvnäringen.

Vad blir nästa steg för er inom gruvklustret och hur ser framtiden ut?

– Fortsätt titta på ökad samverkan mellan industrin och akademin när det gäller hållbarhet. Några exempel kan vara arbetet med visualisering och digitala tvillingar som skulle kunna fungera som kommunikationsverktyg inom gruvsektorn. Det skulle till exempel kunna användas för att visa hur vi arbetar med säkerhet och hållbarhet, men också för andra saker som att engagera samhället mer i frågor som rör var och hur vi bryter metaller och mineral, det vill säga de resurser som samhället efterfrågar, säger Lotta Sartz.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Värdefullt nätverk för små kommuner

Etableringen av en gruva innebär en stor förändring i samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner…

2023-03-01

46 miljoner till innovation för en mer hållbar och motståndskraftig mineral- och metallförsörjning

Swedish Mining Innovation presenterar 13 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Projekten, som startar i mars 2023 har vunnit medel via det strategiska…

2023-02-22

23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact innovation

Grattis till Svemin och hela det svenska gruvklustret som tagit nästa steg på resan mot en hållbar och säker metall- och mineralförsörjning. Vi är inne på vårt tionde år som ett av de…

2023-02-16