Värdefullt nätverk för små kommuner

2023-03-01

Etableringen av en gruva innebär en stor förändring i samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner i liknande situationer.

Projektet som nu har avslutats, var en förlängning av ett tidigare projekt som också finansierats av Swedish Mining Innovation, ”Gruvsamhällesprojektet”. Ett 17-tal kommuner från hela landet har deltagit i projektet och de är antingen en gruvkommun eller på väg att bli det.

-Huvudsyftet med detta projekt har varit att skapa ett nätverk för kommuner som befinner sig i någon fas av en gruvetablering. Inom nätverket kan man få nya erfarenheter och kompetenser som är svåra för en mindre kommun att skaffa på andra sätt, säger Anna Kumpula, Georange.
Under projekttiden har flera nätverksträffar anordnats, digitalt men framförallt i samband med olika studiebesök. Gemensamma utmaningar har diskuterats och deltagarna har hittat andra att utbyta idéer med som är i liknande positioner som de själva, men i en annan kommun. Ett av de viktigaste resultaten av projektet är förverkligandet av behovet av ett kompetenscenter. I många fall är det de små kommunerna som blir värdar för gruvetableringarna, och de saknar ibland den kompetens som behövs. Genom att starta och inrätta ett kompetenscenter kan de få tillgång till färdigheter och kompetenser som en liten kommun inte kan erbjuda på egen hand.

 

Vad har varit mest framgångsrikt med projektet, enligt dig?
– Det är feedbacken från alla deltagare, att de tycker att ett sådant här projekt är av stort värde. Det är inte helt klart vilken roll kommunen har i etableringen av en gruva, så att kunna diskutera dessa frågor med andra i samma situation har varit mycket värdefullt för dem. Det finns också mycket okunskap och fördomar om gruvnäringen, vilket kan leda till rädsla, och vi har också lyckats övervinna detta i flera fall genom samarbete.

Vad händer nu?
– I intervjuer med alla deltagande kommuner är det tydligt att det finns ett stort behov av att fortsätta att utveckla nätverket av gruvkommuner. Projektet har identifierat vad kommunerna behöver. Nu är det dags att bestämma hur detta ska levereras, vem som ska äga frågan och fortsätta driva detta arbete. Det är viktigt att inte låta detta behov gå till spillo efter projektets slut, avslutar Anna Kumpula, Georange.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

46 miljoner till innovation för en mer hållbar och motståndskraftig mineral- och metallförsörjning

Swedish Mining Innovation presenterar 13 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Projekten, som startar i mars 2023 har vunnit medel via det strategiska…

2023-02-22

23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact innovation

Grattis till Svemin och hela det svenska gruvklustret som tagit nästa steg på resan mot en hållbar och säker metall- och mineralförsörjning. Vi är inne på vårt tionde år som ett av de…

2023-02-16

Säg hej till vår nya Programdirektör!

Vi är stolta över att kunna presentera Charlotte Andersson som vår nya programdirektör. Charlotte är professor i processmetallurgi och började sin nya tjänst den 1 januari 2023. Hej Charlotte, välkommen och grattis till…

2023-01-17