Nyhetsbrev september 2018

2018-09-17

SIP STRIM Update

Hösten är här och på programkontoret är det full fart med bland annat uppdateringen av STRIMs strategiska agenda, vilken du kan läsa mer om i det här nyhetsbrevet. Vi har även stått värd för den årliga SIP- konferensen i Kiruna där alla 17 strategiska innovationsprogram träffades tillsammans med finansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Förutom nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyten gjorde vi ett mycket uppskattat besök i LKABs besöksgruva.

Vi är glada att kunna hälsa vår nya kommunikatör Terese Mella välkommen till programkontoret. Hon har lång erfarenhet av forskningsstöd, kommunikation och event från forskningsinstitutet Swerea MEFOS. Du har väl inte missat att vi nu är aktiva även på Linkedin och Twitter, så följ oss där för att hålla dig uppdaterad!

Anna Utsi, Programchef

Uppdatering av STRIM strategiska innovationsagenda

Grunden till det strategiska innovationsprogrammet STRIM är en strategisk innovationsagenda (STRIM-agendan) som tagits fram i samverkan mellan industri, institut och akademi. Agendan beskriver visioner för nio tematiska områden som är relaterade till primära och sekundära råvaror. För varje område definieras den forskning och innovation som behövs i kort, medellångt och långt perspektiv, baserat på nyckelindikatorer. Alla områden har definierat åtgärder som kan implementeras inom nationella och internationella initiativ för forskning, utveckling och innovation.

Den första agendan togs fram 2013 och sedan dess har den reviderats en gång, och nu pågår arbetet med att uppdatera agendan för andra gången. Arbetet utgår från branschens utmaningar och drivkrafter. Under augusti och september hålls en rad workhops som ska identifiera visioner, utmaningar och drivkrafter. Den första workshopen som genomfördes i slutet av augusti var specifikt riktad till styrelserna för Svemin, Bergforsk och SIP STRIM och fokuserade på drivkrafter, utmaningar och visioner. Resultatet från den visionära workshopen kommer att användas som input till två efterföljande öppna workshops. I den första valideras vision och utmaningar som kom fram i mötet med styrelserna, och i steg 2 ska viktiga indata till de tematiska områdena vaskas fram.

I oktober startar arbetet med att skriva den nya agendan. Det hålls en skrivarworkshop med de tematiska ledarna den 8 oktober. Agendan ska vara helt färdig till årsskiftet och lanserar på konferensen “Future mines and minerals” i Stockholm i januari.

STRIM i Almedalen

SIP STRIM deltog i årets Almedalsvecka för att prata gruvinnovation, hållbar råvaruproduktion och grön omställning. Läs mer och se filmer från seminarierna här.

Våra partners om STRIM

Vi har intervjuat några av våra partners om nyttan av SIP STRIM. Här kan du lyssna på Jan Moström, VD på LKAB om SIP STRIMs betydelse för svensk gruvindustri.

Aktuella utlysningar

Öppen utlysning

Den årliga öppna utlysningen stänger den 7 november. Utlysningen gäller kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som adresserar de utmaningar som definierats av SIP STRIM-agendan. Läs mer och ansök här.

Utlysning för planeringsbidrag

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som har eller har haft projekt finansierade av STRIM att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella initiativ. Utlysningen stänger den 8 november. Läs mer och ansök här.

Kommande event

  • Agendauppdatering workshop 1, 13 september, Luleå
  • Agendauppdatering workshop 2, 24 september, Malmberget
  • STRIM programdag, 27 september, Luleå
  • Svemins miljökonferens, 2-3 oktober, Luleå
  • Future mining forum (GMGgroup), 5-6 februari 2019, Luleå
  • Innovationsidétävling – Pitch event, 13 februari 2019, Luleå

 

Vill du i fortsättningen ha vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox? Prenumerera här

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Vinnovas Susanne Gylesjö om SIP STRIM

Hör Vinnovas Susanne Gylesjö om vikten av att ha ett strategiskt innovationsprogram för gruv- och metallutvinnande industri i Sverige.

2018-09-17

Uppdatering av SIP STRIMs strategiska innovationsagenda

Grunden till det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM är en strategisk innovationsagenda (STRIM-agendan) som tagits fram i samverkan mellan industri, institut och akademi. Agendan beskriver visioner för nio tematiska områden som är relaterade till…

2018-09-15

Epirocs Mikael Ramström om SIP STRIM

2018-09-03