Epirocs Mikael Ramström om SIP STRIM

2018-09-03

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Informationsdagar Horizon 2020 den 11-12 september i Bryssel

Information and networking days on the Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, Challenge ”Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials” – 2019 calls – will take place on 11 and 12 September 2018 in Brussels in the…

2018-08-30

Välkommen till SIP STRIM Programdag!

Årets programdag hålls den 27 september på Kulturens hus i Luleå. Programdagen är ett forum för projektledare och projektmedlemmar att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av aktuella frågor inom programmet. Dagen är även viktig…

2018-08-30

SIP STRIM i Almedalen

  SIP STRIM deltog i årets Almedalsvecka för att prata gruvinnovation, hållbar råvaruproduktion och grön omställning. På tisdagen deltog programchef Anna Utsi i Mineralriket, ett seminarium om Sveriges gruvor, samhällsutveckling och en hållbar…

2018-08-23