Uppdatering av SIP STRIMs strategiska innovationsagenda

2018-09-15

Grunden till det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM är en strategisk innovationsagenda (STRIM-agendan) som tagits fram i samverkan mellan industri, institut och akademi. Agendan beskriver visioner för nio tematiska områden som är relaterade till primära och sekundära råvaror. För varje område definieras den forskning och innovation som behövs i kort, medellångt och långt perspektiv, baserat på nyckelindikatorer. Alla områden har definierat åtgärder som kan implementeras inom nationella och internationella initiativ för forskning, utveckling och innovation.

Den första agendan togs fram 2013 och sedan dess har den reviderats en gång, och nu pågår arbetet med att uppdatera agendan för andra gången. Arbetet utgår från branschens utmaningar och drivkrafter. Under augusti och september hålls en rad workhops som ska identifiera visioner, utmaningar och drivkrafter. Den första workshopen som genomfördes i slutet av augusti var specifikt riktad till styrelserna för Svemin, Bergforsk och SIP STRIM och fokuserade på drivkrafter, utmaningar och visioner. Resultatet från den visionära workshopen kommer att användas som input till två efterföljande öppna workshops. I den första valideras vision och utmaningar som kom fram i mötet med styrelserna, och i steg 2 ska viktiga indata till de tematiska områdena vaskas fram.

I oktober startar arbetet med att skriva den nya agendan. Det hålls en skrivarworkshop med de tematiska ledarna den 8 oktober. Agendan ska vara helt färdig till årsskiftet och lanserar på konferensen “Future mines and minerals” i Stockholm i januari.

Event

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Epirocs Mikael Ramström om SIP STRIM

2018-09-03

Informationsdagar Horizon 2020 den 11-12 september i Bryssel

Information and networking days on the Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, Challenge ”Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials” – 2019 calls – will take place on 11 and 12 September 2018 in Brussels in the…

2018-08-30

Välkommen till SIP STRIM Programdag!

Årets programdag hålls den 27 september på Kulturens hus i Luleå. Programdagen är ett forum för projektledare och projektmedlemmar att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av aktuella frågor inom programmet. Dagen är även viktig…

2018-08-30