Vinnovas Susanne Gylesjö om SIP STRIM

2018-09-17

Hör Vinnovas Susanne Gylesjö om vikten av att ha ett strategiskt innovationsprogram för gruv- och metallutvinnande industri i Sverige.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Uppdatering av SIP STRIMs strategiska innovationsagenda

Grunden till det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM är en strategisk innovationsagenda (STRIM-agendan) som tagits fram i samverkan mellan industri, institut och akademi. Agendan beskriver visioner för nio tematiska områden som är relaterade till…

2018-09-15

Epirocs Mikael Ramström om SIP STRIM

2018-09-03

Informationsdagar Horizon 2020 den 11-12 september i Bryssel

Information and networking days on the Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, Challenge ”Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials” – 2019 calls – will take place on 11 and 12 September 2018 in Brussels in the…

2018-08-30