Premiär för SME-nätverket

2023-03-14

Nu har Swedish Mining Innovations SME-nätverk lanserats. Syftet med nätverket är att skapa en innovationsarena som leder till möten mellan de större gruvbolagen och de små och medelstora företagen i hela landet.

Kaunis Iron, Copperstone, Zinkgruvan Mining, Epiroc, Boliden och LKAB är en del av nätverket, fyra av bolagen har aktuella utmaningar som de vill få hjälp med att lösa.
-Den feedback som vi fått är att SME-företagen saknar samarbeten och affärsmöjligheter från de större aktörerna inom gruv- och metallindustrin. En viktig del som är identifierad är bristen på infrastruktur och forum för små och medelstora företag och andra aktörer att interagera vilket också bromsar innovationen inom branschen, säger Erik Hagenrud, nätverkskoordinator.

Nätverkets uppdrag är därför att skapa denna innovationsarena för gruvnäringen för att möjliggöra mötet och att vara länken mellan bolagens utmaningar och SME-företagens hållbara och innovativa lösningar. Genom att hjälpa bolagen att formulera sina utmaningar och skapa tydliga paketeringar, för att sedan presentera dessa för nätverket så kommer inte bara bolagen hitta nya, innovativa lösningar. SME-företagen får samtidigt en unik chans att komma i kontakt med, och skapa affärsmöjligheter med de stora gruvrelaterade bolagen. Dessa båda perspektiv utgör grunden för att generera intresse och en vilja att vara med både från SME och de större aktörerna.
-Finns det en fungerande mötesarena så finns också förutsättningarna att bygga upp ett SME-nätverk över tid. En win-win-lösning helt enkelt, säger Erik Hagenrud.

Vilken typ av företag kan gå med i SME-nätverket?
-SME-nätverket vänder sig till alla potentiella leverantörer av lösningar och innovationer som kan lösa gruvindustrins utmaningar. En leverantör kan vara företag som redan har levererat till kunder inom gruva, men det kan lika gärna vara en leverantör av lösningar som inte är inom den traditionella gruvnäringen och som kanske aldrig sett ett företag inom gruvindustrin som en potentiell kund. Utmaningarna kan finnas inom det som vi traditionellt ser som en del av den svenska gruvnäringen, men kan lika gärna finnas inom områden som AI, e-mobility eller självklart handla om hållbarhet.

Vad innebär det att gå med i nätverket?
-Nätverkets syfte är att skapa den mötesarena mellan SME-företag och de stora aktörerna inom den svenska gruvindustrin som vi saknar idag. Vi kommer att publicera case eller utmaningar som kommer från de större aktörerna inom gruvnäringen och genom att anmäla sig till nätverket så får man tillgång till alla utmaningar och info om dessa, så att inget riskerar att tappas bort. SME-företaget får också tillgång till annan affärsnyttig information genom bl.a. nyhetsbrev och via sociala medier från Swedish Mining Innovation, avslutar Erik Hagenrud.

Länk till SME-nätverkets sida, där du kan läsa mer om de fyra aktuella casen: SME-nätverket

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Möt juryn!

– Innovation Idea Competition Här är våra tio jurymedlemmar som kommer lyssna till och bedöma de åtta pitchande idéerna på onsdag: Matz Sandström, Project Manager at Swedish Mining Innovation (Chairman of the jury)…

2023-03-13

Stort engagemang under AI in mining workshop

Eventet AI in mining workshop, som ägde rum den 14 februari, arrangerades av Swedish Mining Innovation tillsammans med AI Impact Lab i den nya visualiseringsmiljön vid Örebro universitet, Visual Lab. Hej Lotta, du…

2023-03-03

Värdefullt nätverk för små kommuner

Etableringen av en gruva innebär en stor förändring i samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner…

2023-03-01