Nytt strategiskt projekt utvecklar lösningar för att minska renpåkörningar

2021-10-27

Sattajärvi sameby och Kaunis Iron är initiativtagare till det strategiska projektet Hållbara, säkra transporter i renskötselområde där de tillsammans med LKAB och Luleå tekniska universitet testar innovativa lösningar för att kunna minska problemet med renpåkörningar vid en vägsträcka med tung trafik. Via metodutveckling och erfarenheter från projektet vill man även se hur lösningarna kan komma att användas på andra platser för andra aktörer. I P4 Norrbotten berättar projektledare Johanna Finnholm och Johnny Lantto från Sattajärvi sameby om projektet som redan har gett resultat.

P4 Norrbotten, 26 oktober 2021 – Samebyn och gruvbolaget startade gemensamt projekt 

Läs mer om projektet

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

Katarina Nilsson Svemin

New study: Climate ambitions and metal needs – Opportunities for Sweden and the Swedish mining industry

The most important driving force for increased demand for many metals until 2050 will be the climate transition. That is shown in a new report from Svemin that was launched in September. The…

2021-10-12

Over thirty projects were presented in a digital buffet

Last week, Swedish Mining Innovation’s annual Program day was held as a digital event. During the day, current information was presented on what is happening along the entire value chain, everything from the…

2021-10-11

Mining event brought academia and industry together: “It is important to work towards a common goal”

Caption: Amy Loutfi, vice rector for AI and Innovation at Örebo University, launched Mining @ ORU. The purpose of Mining @ ORU was to bring academia and business closer together and at the…

2021-10-01