Gruvmingel förde samman akademi och industri: ”Viktigt jobba mot gemensamt mål”

2021-10-01

Bildtext: Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation på Örebro Universitet, inledde Mining @ ORU. 

Syftet med Mining @ ORU var att föra akademi och näringsliv närmare varandra och samtidigt bjuda på inblickar i den senaste gruvforskningen. Hybrideventet följdes av både fysiska och digitala deltagare. – Jag är väldigt nöjd med resultatet och jag känner redan nu till flera nya kontakter som tagits och projektidéer som skapats, säger projektledare Lotta Sartz, Swedish Mining Innovation.

Framtidens gruvdrift stod i fokus för Mining @ ORU, som arrangerades av Swedish Mining Innovation i samarbete med AI Impact Lab i ORU Innovation Arena i onsdags. Eventet genomfördes i hybridformat, vilket innebar att deltagarna kunde följa med i programmet både fysiskt på plats och digitalt.

Programmet leddes av projektledare Lotta Sartz och på talarlistan fanns föreläsare från både gruvföretag som Epiroc, Boliden och Volvo CE, och forskare på Örebro universitet. Jenny Greberg och Lawrence Hooey från Swedish Mining Innovation passade också på att lyfta fram den öppna utlysningen ”Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin”.

Just att föra samman akademi och näringsliv var ett av målen med gruvminglet, förklarar Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.
– Vår region har jobbat med gruvsektorn väldigt länge, och vi har haft ett antal projekt tillsammans med industrin och andra aktörer när det gäller att skapa framtidens gruva. Vi har också några styrkeområden – ett exempel är AI och autonoma system – som passar väldigt bra in i visionen om framtidens gruva. Att kunna jobba strategiskt med det här området är väldigt viktigt, och en del i det arbetet är att vi bjuder in till den här typen av event där vi alla kan lyfta våra respektive utmaningar, prata om gemensamma visioner och se vad vi kan göra tillsammans, säger Amy Loutfi.

Daniel Dahlström och Inger Frost Kristensen på Zinkgruvan Mining AB.
Daniel Dahlström och Inger Frost Kristensen på Zinkgruvan Mining AB.

Två av besökarna var Daniel Dahlström och Inger Frost Kristensen från Zinkgruvan Mining AB. De håller med Amy Loutfi om att samarbetet mellan företag och akademi är viktigt för att lyckas med det teknologiska kliv som gruvnäringen står inför.
– Det är jättemycket ny teknik på gång som till exempel automation, elektrifiering av fordon och 3D-positionering under jord. Jag jobbar med vår verksamhetsutveckling och då är det alltid kul att vara på sådana här forum för att få se vad som är nytt. Det är en bra möjlighet att få ny information och träffa kollegor i branschen, säger Daniel Dahlström.

– När du är i vardagen kan det vara svårt att vara innovativ, man behöver input och andra vinklar. Det är precis vad man får i sådana här forum, säger Inger Frost Kristensen.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, besökte också gruvminglet. Gruvforskning är ett strategiskt viktigt område för LTU.
– Det här eventet passade perfekt för oss, för vi tycker verkligen att vi är ett gruvuniversitet. Dessutom har vi ökat samarbetet med Örebro universitet när det kommer till gruvområdet, men även inom robotik och AI. Samarbetet med Örebro universitet är jättespännande. I ett så litet land som Sverige är det jätteviktigt att vi samlar kompetens och resurser och jobbar mot ett gemensamt mål, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Lotta Sartz, Swedish Mining Innovation.
Lotta Sartz, Swedish Mining Innovation.

Swedish Mining Innovations Lotta Sartz fick positiv respons från besökarna och hoppas att gruvminglet ska leda till fler ansökningar och samarbeten inom gruvsektorn med aktörer från Bergslagen under hösten.
– Det kändes som att det fanns ett uppdämt behov av att få träffas och prata i ett mer öppet forum. Det var också viktigt att få en inblick i intressanta projekt som pågår inom gruvnäringen just nu, det händer så mycket i vår region. Jag är väldigt nöjd med resultatet och jag känner redan nu till flera nya kontakter som tagits och projektidéer som skapats eller vidareutvecklats, säger Lotta Sartz.

Text och foto: Jesper Eriksson, Örebro Universitet

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

EIT RawMaterials Call for projects 2022 (KAVA 9) is now open!

EIT RawMaterials Call for projects 2022 (KAVA 9) is now open! Take the opportunity to attend the Brokerage event on 13 October. Read more Go to call

2021-09-08

Minergy Scouting is looking for the world’s best tech problem solver

Don’t miss out the workshops that Minergy Scouting is preparing to find the world’s best technological problem solver for the technological challenges in the energy and mining sector. On September 1st there will…

2021-08-26

Simon Larsson (handledare), Albin Wessling (doktorand), Jörgen Kajberg (handledare), Bengt Wikman (diskutant)

Hallå där Albin Wessling, som just tog licentiatexamen inom hållfasthetslära

I början av sommaren, den 18 juni tog Albin Wessling licentiatexamen med sin uppsats ”Towards Discrete Element Modeling of Rock Drilling”. Albin är medlem i Swedish Mining Innovations doktorandnätverk. Vi passade på att…

2021-08-16