MIN-GUIDE Annual Conference 2018, 11-12 December 2018 i Bryssel

2018-09-22

MIN-GUIDE Annual Conference 2018 hålls den 11-12 December 2018 i Bryssel på temat ett framtida perspektiv på mineralproduktion i en cirkulär ekononomi.

Konferensens webb

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Nyhetsbrev september 2018

SIP STRIM Update Hösten är här och på programkontoret är det full fart med bland annat uppdateringen av STRIMs strategiska agenda, vilken du kan läsa mer om i det här nyhetsbrevet. Vi har…

2018-09-17

Vinnovas Susanne Gylesjö om SIP STRIM

Hör Vinnovas Susanne Gylesjö om vikten av att ha ett strategiskt innovationsprogram för gruv- och metallutvinnande industri i Sverige.

2018-09-17

Uppdatering av SIP STRIMs strategiska innovationsagenda

Grunden till det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM är en strategisk innovationsagenda (STRIM-agendan) som tagits fram i samverkan mellan industri, institut och akademi. Agendan beskriver visioner för nio tematiska områden som är relaterade till…

2018-09-15