Innoavtion, samverkan och den gröna omställningen i fokus på årets konferens

2023-05-09

140 personer samlades på årets Swedish Mining Innovation and Research Day där temat var Enabling innovation for a sustainable future.

Dagen kom att handla om hur Sverige möjliggör den gröna omställningen och skapar internationell konkurrenskraft och innovation inom gruvindustrin. I publiken fanns representanter från universitet, industrin, små och medelstora företag samt beslutsfattare.

Några av  insikterna från dagen:

📌Det behövs ett brett samarbete för att skapa utbildnings- och forskningssystemet så att det tillgodoser framtidens behov.
– Vi behöver strategiska innovationsinitiativ som går i linje med behoven i de kunskapsintensiva branscherna, säger Emil Görnerup forsknings- och innovationspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

📌Långsiktighet, transparens och stabilitet är avgörande förutsättningar för att innovationssamverkan faktiskt ska kunna ske.
⁃ Att bygga starka forsknings- och innovationsarenor tar 10-20 år. Grundläggande och tillämpad forskning går hand i hand i den processen och det måste finnas en nära dialog mellan universiteten och industrin, säger Jenny Greberg VP Technology LKAB.

📌 Hållbara och resilienta värdekedjor – kan vi få båda? Och vilka utmaningar bör vi fokusera på?
-Ur ett cirkularitetsperspektiv måste vi tänka om och förnya oss bortom tekniken, vi måste utforska nya affärsmodeller för sekundära råvaror, se över beslutsfattandet och hitta nya partnerskap, inte minst internationellt, sa Lars Nybom, Ragn-Sells.

– Genom att närma oss våra utmaningar från en ekosystemvinkel kan vi driva den typ av tvärvetenskaplig forskning som är nödvändig för att förstå värdekedjor, säger professor Marta-Lena Antti, Luleå tekniska universitet.

Vi kunde också stolt presentera några exempel på resultat och påverkan från Swedish Mining Innovation, allt från nitratfria sprängämnen till en nationell agenda för biologisk mångfald och en demonstrator för smarta gruvsystem.

⁃På nio år har Swedish Mining Innovation och dess kluster av partners kommit långt med att mobilisera brett, ständigt anpassa sig och utvecklas mot en systeminnovation. Färdplanerna, projektportföljen och projektfokus samt innovativa sätt att locka till sig nya insikter och bredare engagemang från intressenter är anmärkningsvärda, sammanfattade Helen Andréasson, Sweco, den externa granskningen av programmet som genomfördes under 2022.

Konferensen hölls den 9 maj på Kulturens Hus i Luleå och arrangeras av det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation (finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas).

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

The role of mining in society and the role of society in mining

Doktorandnätverket reser norrut! Idag startade vår tredagars workshop på temat: The role of mining in society and the role of society in mining. Med på resan är 22 PhD studenter från Örebro universitet, Luleå…

2023-04-19

Här är Sveriges bästa innovationsidéer för en hållbar gruvdrift

VAST och MycoMine – så heter bolagen bakom Sveriges bästa innovationsidéer för en hållbar gruvdrift. Det är Swedish Mining Innovations expertjury som årligen utser vinnarna genom sin innovationsidétävling som nyligen hölls i Luleå….

2023-03-23

Innovationsidétävlingen

Åtta pitchande innovativa idéer, vem vinner? Hög energi och goda idéer under pitcheventet i Luleå förra veckan. Nu är det dags för juryn att ta beslut om, inte bara en vinnare utan vilka…

2023-03-23