Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Update från Tracemet – Största utmaningen: hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare

2020-08-27

Swedish Mining Innovations strategiska satsning Tracemet, pilotprojektet som ska utveckla ett spårbarhetssystem för metaller, har pågått sedan december 2019. Vi har fått update från projektledaren Erik Lindblom på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Snart halvvägs i projekttiden, hur går det för er?

– Över förväntan, det är ett högt engagemang och deltagande från samtliga våra industriparter. Det är väldigt glädjande, särskilt med tanke på de svåra omständigheterna som råder just nu.

Vad har ni kommit fram till?

– Vi har tacklat en hel del frågeställningar om vilka krav ett sådant här system måste uppfylla. Vi jobbar nu som bäst med att reda ut vilka vägval det innebär.

Hur svårt är det egentligen att skapa ett nytt system av den här typen?

– Det är svårt i den meningen att vi utvecklar målbilden under tiden. De största utmaningarna är inte tekniska, utan snarare att hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare. Blockkedjeteknik bygger på att man delar data mellan alla användare och den här typen av data som vi behöver för att spåra metallerna delas i dag inte mellan de olika aktörerna i värdekedjan.

Hur skapar man den tilliten?

– Den metod vi har valt är att ha hela värdekedjorna i samma projekt där vi jobbar tätt tillsammans, med ett stort mått av öppenhet i projektdiskussionerna. Vi börjar helt enkelt med att bygga tillit inom projektgruppen för att därifrån kunna diskutera tillit mellan organisationerna och därmed lägga grunden till ett fungerande system.

Vad kommer hända med resultaten från pilotprojektet?

– Det vi tar fram är ett system som tydligt kommer att visa funktionaliteten. Tillsammans med den gemensamma utvecklingsprocessen blir det ett underlag att hjälpa aktörerna att fatta ett initierat beslut i frågan om det är värt att satsa på att utveckla det här spårbarhetssystemet skarpt, om den möjliga vinsten av ett sådant här system överväger ansträngningarna som det kommer att kräva.

Intervjun är producerad av Tracemets projektägare Svemin och publicerad på projektets webbsida hos projektledaren IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Läs mer

Tracemets projektsida hos Swedish Mining Innovation

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Sencept AB

Vinnarna av årets Innovationsidétävling är utsedda, Sencept får 600 000 kr till att förverkliga sin innovativa idé

Under året har Swedish Mining Innovation gått ut och frågat efter idéer som stärker konkurrenskraften för svensk gruv- och metallproducerande industri. Nära 25 ansökningar kom in till tävlingen, och den 10 juni pitchades…

2020-06-25

International Funding Opportunity: BHP Tailings Challenge!

BHP aims to make progress in the reduction and recycling of industrial waste. It has developed specific guidelines for the efficient use of all the resources used in their operations and the protection…

2020-06-24

Nu kan du nominera till Swedish Mining Innovation Award 2020!

Nu är det dags att nominera till årets Swedish Mining Innovation Award! Swedish Mining Innovation Award belönar en innovation, ett projekt, en organisation, en person eller annat som varit av stor betydelse för…

2020-06-16