Fem Almedalsspaningar från Swedish Mining Innovation

2022-07-07

Almedalsveckan är till ända och den gröna omställningen har utan tvekan varit ett av årets absoluta huvudämnen, inte minst med exempel som Hybrit och LKABs nya industripark. Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation summerar omvärldsspaningarna som hon tar med sig hem:

Energifrågan

Medan den politiska debatten handlade till stor del om för- och nackdelar med olika teknikalternativ (kärnkraft, vätgas, vindkraft m fl) och självförsörjning så fokuserade samtalen mellan näringsliv och akademi på kombinationen av flera olika tekniker, och vikten av att bygga ut förnyelsebar energi i snabbare takt än idag för att kunna garantera kapacitet. Att utveckla teknik och processer som gör det möjligt att vi tar tillvara mer, och helst samtidigt förbrukar mindre energi är avgörande.

Cirkularitet

Återvinning av metaller används gärna av politiker som lösningen på ett samhälle utan gruvor. Samtidigt slår vår klimatfärdplan fast att fullt utvecklat beräknas återvinningen 2050 kunna täcka 15-26% av samhällets efterfrågan. Vi inom gruvklustret måste ha ännu mer dialog med beslutsfattare, politiker och media om detta för att öka kunskapen om att cirkularitet i sig inte kommer att räcka, och att behovet av gruvor och primärbrytning kommer att kvarstå”

Människorna – motorn för samhällets gröna omställning

”Utan rätt människor på plats så kommer inte industrin att kunna utveckla de innovationer som är nödvändiga” – så sammanfattade en företrädare från ett gruvbolag vikten av kompetensförsörjningsfrågan. Debatten om hur Sverige ska säkra kompetens omfattar allt från attraktiva livsmiljöer till utbildningsmöjligheter för alla nivåer och åldrar. Peter Larsson, regeringens samordnare, menar att den offentliga sektorn har ungefär fem år på sig att lyckas skapa de rätta förutsättningarna om industrisatsningarna verkligen ska leda till de växande samhällen som alla hoppas på. Här hoppas vi på att den kompetensfärdplan som vi lanserade tillsammans med Svemin, Indudstriarbetsgivarna och Jernkontoret under måndagen får gehör hos politiker och beslutsfattare inom utbildningsväsendet. Den kommer att publiceras digitalt i höst.

Kunskap är makt. Och med makt kommer ansvar.

Medvetenheten om mineral och metallers betydelse för den gröna omställningen har ökat markant jämfört med tidigare år. Det finns en bred samsyn mellan politik och näringsliv kring att fossilfri industri är en del av lösningen på klimatkrisen, och dessutom en tydlig konkurrensfördel för Sverige som välfärdsland. Vi har förmågan och bär därför också ansvaret. I forskning- och innovationsagendan som vi tagit fram tidigare i år kan du läsa om de viktigaste prioriteringarna för att nå dit.

Ja, Sverige AB leder – just nu.

Men utvecklingen sker fort på andra platser och vi blir fort omsprungna. Ska vi vara konkurrenskraftiga så behöver vi sudda ut gränserna mellan regioner och branscher, och arbeta nationellt. Samordning och samarbete inom branschkluster som Swedish Mining Innovation fyller gap och skapar framdrift för aktörerna. Men samarbetet mellan olika delar av det offentliga maskineriet behöver blir tätare. Näringsliv och offentligt behöver gå i samma takt. Lärdomar och erfarenheter behöver utbytas mellan branscher och regioner.

Det allra starkaste intrycket som vi tar med oss hem är vi måste värna det demokratiska samtalet – oavsett på Almedalen eller på andra ställen. Våra tankar är med anhöriga, vänner och medarbetare till Ing-Marie Wieselgren.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Här är Sveriges bästa idéer för en hållbar gruva

I samband med Euromine Expo hölls finalen av Swedish Mining Innovations innovationsidétävling  där 8 inbjudna företag tävlade om totalt 1 200 000 kr och titeln Sveriges bästa innovationsidé 2022. Den 22 juni presenteras vinnarna…

2022-06-22

Stakeholder Days with North and Baltic Sea innovation Hubs

For the first time, EIT RawMaterials Innovation Hubs North and Baltic Sea are gathering all stakeholders in the two innovation hubs for joint Stakeholder Days. This is a unique opportunity for all stakeholders…

2022-06-20

Samverkan i fokus på årets innovationskonferens

Intresset var rekordhögt när konferensen Swedish Mining Research and Innovation Day nyligen gick av stapeln i fysisk form för första gången sedan pandemin. 150 anmälda deltagare från hela Sverige intog Luleå för panelsamtal,…

2022-06-03