Ny nationell färdplan för konkurrenskraftig och hållbar gruvnäring

2022-05-12

Metall och mineral är avgörande för att klara klimatomställningen och gruvnationen Sverige är ett föregångsland inom hållbarhet. För att säkra vår position – och visa globalt ledarskap – presenteras nu en ny strategisk forskning- och innovationsagenda.

Den nya agendan lyfter fram de utmaningar som är mest kritiska att satsa forskning- och innovationsmedel på för att möta branschens behov. Dessa grundar sedan Swedish Mining Innovation sina utlysningar på.

– Tillgång till hållbart producerade metaller och mineral är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen och skapa ett hållbart samhälle. De behövs för att bygga ny infrastruktur, batterier, elfordon, solpaneler, vindkraftverk och annat som möjliggör grön elförsörjning, elektrifiering och digitalisering. Agendan ringar in de allra viktigaste utmaningarna att lösa, och skapar en tydlig riktning för forskning- och innovationsarbetet framåt, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation.

Identifierar nödvändiga samhällsreformer

Agendan syftar även till att förse beslutsfattare och politiker med en tillförlitlig och brett förankrad källa till kunskap om gruvindustrins utmaningar och behov för att kunna minska klimatpåverkan och bidra till klimatomställning och samhället i stort.

– Svensk gruvnäring räknas som den mest hållbara i världen, tack vare effektiva produktionsmetoder, lägre utsläpp än näringen i jämförbara länder och god arbetsmiljö. Samtidigt hårdnar konkurrensen och Sverige har ett ansvar men samtidigt en unik möjlighet att visa globalt ledarskap, säger Katarina Nilsson, expertforskning och innovation på Svemin.

Samlar kunskap och behov

Forskning- och innovationsagendan syftar till att skapa samsyn kring de behov och utmaningar som Sveriges gruv- och metallutvinnande industri står inför. Agendan vilar på en stor mängd insamlade fakta och är brett förankrad med närmare 100 företrädare från stora delar av industrin, ledande universitet och forskningsinstitut samt myndigheter.

– Forskning och innovationssamverkan är avgörande för att accelerera den omställning som är nödvändig för framtiden. Agendan är ett bra exempel på den breda uppslutning och enighet som är utmärkande för Sverige som innovationsland och som gör att vi ligger i framkant internationellt, säger Cecilia Sjöberg, Avdelningschef Industriell Utveckling på Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet.

Agendan är framtagen av Swedish Mining Innovation och Svemin i samarbete med representanter från forskning, industri, myndigheter och ideella föreningar.

Den publiceras den 12 maj i samband med Swedish Mining Research & Innovation Day.

 

Fakta Forskning och innovationsagendan 2022

Detta är den fjärde utgåvan av agendan sedan den första utkom 2013. Agendan utarbetades under hösten 2022 genom insamling av en stor mängd faktauppgifter, samtal med företrädare från industri, akademi, myndigheter och utbildningsväsendet samt ett tiotal öppna, strukturerade workshops. Agendan finns i sin helhet här.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Ny utlysning – 24 miljoner till att accelerera Sveriges gröna omställning

Den 12 maj öppnar Swedish Mining Innovation en ny utlysning med 24 miljoner kronor i potten till att utveckla innovationer som möjliggör samhällets behov av hållbart framställda metaller och mineral.   Utlysningen finansierar…

2022-05-12

Lovande resultat från samverkansprojekt som ger färre påkörda renar

Under ett normalår dör ungefär 60 av Sattajärvi samebys 1300 renar på en vägsträcka väster om Pajala, delvis på grund av omfattande malmtransporter. I ett projekt finansierat av Swedish Mining Innovation vill samebyn…

2022-04-28

Tävla med din idé för mer hållbara gruvor – vinn 600 000 SEK!

Nu har vi öppnat årets Innovationsidétävling! Skicka in ditt tävlingsbidrag senast 17 maj. Var med och forma morgondagens hållbara industri – och vinn 600 000 kr! Har du en innovativ idé som gör…

2022-03-07