Samverkan i fokus på årets innovationskonferens

2022-06-03

Intresset var rekordhögt när konferensen Swedish Mining Research and Innovation Day nyligen gick av stapeln i fysisk form för första gången sedan pandemin. 150 anmälda deltagare från hela Sverige intog Luleå för panelsamtal, föreläsningar och lanseringen av gruvklustrets nya innovationsagenda.

Bland åhörarna fanns såväl lärosäten, industri, små- och medelstora företag och politiska beslutsfattare representerade.

Daniel Cios från Europeiska komissionen, som till vardags driver policyfrågor i Bryssel menar att konferensens fokus på kunskapsutbyte är värdefullt.

Det är ovanligt och välkommet med en konferens som har så renodlat fokus på forskning och innovation inom råmaterial. Den nya strategiska agendan och det nära samarbetet mellan industri och akademi som sker här är viktiga insikter för att förstå behoven och hur de kan omsättas till effektiva policies och forskningsprogram, sa Cios. 

Flera av talarna berörde samverkan som en nyckel till att klara klustrets övergripande utmaningar; den gröna omställningen, automation, elektrifiering och kompetensförsörjning. Tempot och omfattningen i aktörernas arbete kring dessa frågorna är än högre än före pandemin.

– Vi behöver tänka bredare kring innovation. Det handlar inte bara om teknik, i framtiden blir social innovation avgörande, menade Åsa Allan, vice VD Kaunis Iron.

Under konferensen lanserade Svemin och Swedish Mining Innovation fjärde generationen av Sveriges strategiska agenda för forskning och innovation för gruv- och metallproducerande industri, framtagen i samarbete med närmare 100 företrädare från akademi, industri, myndigheter och ideella föreningar.

– Agendan ringar in de allra viktigaste utmaningarna att lösa, och skapar en tydlig riktning för forskning- och innovationsarbetet framåt, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation.

Konferensen hölls den 12 maj på Kulturens Hus i Luleå och anordnas av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation (som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas) och gruvornas branschorganisation Svemin.

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

De här har gått vidare i Swedish Mining Innovations Innovationsidétävling!

Juryn gjort sin bedömning och nu står det klart vilka åtta idéer som har gått vidare i årets innovationsidétävling. Dessa kommer att presenteras inför expertjury och publik på Euro Mine Expo i Skellefteå…

2022-06-02

Ny nationell färdplan för konkurrenskraftig och hållbar gruvnäring

Metall och mineral är avgörande för att klara klimatomställningen och gruvnationen Sverige är ett föregångsland inom hållbarhet. För att säkra vår position – och visa globalt ledarskap – presenteras nu en ny strategisk…

2022-05-12

Ny utlysning – 24 miljoner till att accelerera Sveriges gröna omställning

Den 12 maj öppnar Swedish Mining Innovation en ny utlysning med 24 miljoner kronor i potten till att utveckla innovationer som möjliggör samhällets behov av hållbart framställda metaller och mineral.   Utlysningen finansierar…

2022-05-12