19 nya projekt beviljade finansiering

2020-02-25

Nu är det klart vilka projekt som har beviljats finansiering i SIP STRIMs senaste utlysning ”Mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri”. Utlysningen som stängde den 7 november 2019 syftar till att finansiera projekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i branschens strategiska forsknings- och innovationsagenda. Av de 36 projektansökningar som lämnades in har 14 förstudier, 1 pilotprojekt och 4 fullskale-projekt beviljats finansiering om sammanlagt 20,6 Mkr.

De projektansökningar som lämnas in till SIP STRIMs öppna utlysningar bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av internationella experter. Så snart startrapporter har lämnats in kommer mer utförligare information om resp. projekt att finnas både på Vinnovas och SIP STRIMs webb.

Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig på SIP STRIM är nöjd med resultatet av utlysningen – Vi ser det här som en mycket framgångsrik ansökningsomgång med projekt som kommer att stärka den svenska gruvindustrin ytterligare. De beviljade projekten spänner över flera innovations­områden med allt från gruvteknik, miljö, metallurgi, mineralteknik och prospektering. Men det är också glädjande att se att det utöver tekniska projekt också finns två projekt som adresserar bredare samhällsfrågor.

SIP STRIM har under året satsat mycket på att få in nya aktörer till programmet. – Det är oerhört roligt att vi ser att det arbete vi har lagt ned har gett resultat. Vi har bland annat åkt runt till universitet och andra aktörer för att informera om de möjligheter vi erbjuder. Det här har resulterat i en stor spridning av aktörer i projekten och dessutom 18 helt nya aktörer till programmet. Det här är en viktig del i det svenska innovationssystemet, för det är just genom möten mellan olika aktörer och aktörer från olika branscher som man kan hitta nya innovativa lösningar.

Följande 14 förstudier har beviljats finansiering:

ME – Mosa elefanten
ME- Mash the elephant
Projektledare: Luleå Tekniska Universitet
Beviljad finansiering: 498 000 kr
Samarbetspartners: Boliden, LKAB

AG-Test Småskaliga tester för uppskalning av autogenmalning
AG-test Small scale tests for autogenous grinding scale-up
Projektledare: Luleå Tekniska Universitet
Beviljad finansiering: 498 000 kr
Samarbetspartners: Boliden

Utvärdering av en drönarbaserad metod för säker och kostnadseffektiv mätning av ytvattenflöden i gruvrecipienter
Evaluation of a drone-based method for safe and cost-effective monitoring of surface water flows in mine recipients
Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Beviljad finansiering: 500 000 kr
Samarbetspartners: LKAB, Stockholms Universitet

Metallurgi på Dictyonemaskiffer
Metallurgy of Dictyonema
Projektledare: Scandivanadium AB
Beviljad finansiering: 500 000 kr
Samarbetspartners: Geologica, RISE

Off-road Dynamic Charging
Projektledare: Volvo Construction Equipment AB
Beviljad finansiering: 500 000 kr
Samarbetspartners: Lunds Universitet

Modelling for the selection of remediation strategies for TSF
Projektledare: Luleå Tekniska Universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Nya optiska fibrer för gasavkänning: applicering i krävande miljöer
Novel optical fibre gas sensors: application in harsh enviroment
Projektledare: RISE
Beviljad finansiering: 466 000 kr

FILTRENE MINING Process: Återvinning av värdefulla metaller från vattenströmmen i gruvindustrin
FILTRENE MINING solution: Recovery of valuable metals from water stream in mining industry

Projektledare: Grafren AB
Beviljad finansiering: 473 000 kr
Samarbetspartners: Swerim, Boliden

Modellering av hydraulslangar för underjordiska gruvmaskiner
Predictive modeling of hydraulic hoses for underground mining
Projektledare: Örebro Universitet
Beviljad finansiering: 435 000 kr
Samarbetspartners: Epiroc

Miljövänlig smörjning vid bergborrning
Pre-study: Sustainable lubrication of rock drilling
Projektledare: Luleå Tekniska Universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr
Samarbetspartners: Epiroc, Sustainalube

Utilizing the isotopic and trace element fingerprint of sphalerite for traceability applications
Projektledare: Luleå Tekniska Universitet
Beviljad finansiering: 243 000 kr
Samarbetspartners: ALS Scandinavia

Gruvor och metaller i omställningen till ett hållbart samhälle – En utställning om aktuella fakta och statistik
Mining and metals in the transition to a sustainable society – An exhibition about current facts and figures
Projektledare: Bergskraft
Beviljad finansiering: 495 000 kr
Samarbetspartners: Georange, Lantbrukarnas ekonomi, Lovisagruvan. Stiftelsen Teknikens hus, SGU

3D modellering av elektromagnetiska fält från kontrollerade källor anpassad till malmprospektering
3D modelling of controlled-source electromagnetic fields adopted to mineral prospecting
Projektledare: Uppsala Universitet
Beviljad finansiering: 330 000 kr

Feasibility study for seismicity forecasting in seismically active underground mines
Projektledare: Luleå Tekniska Universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Följande fyra fullskaleprojekt har beviljats finansiering:

System för fjärrskrotning
Systems for remote scaling
Projektledare: Mittuniversitetet
Beviljad finansiering: 800 000 kr
Samarbetspartners: Boliden, Jama Mining machines

MINEDEER
Projektledare: SLU Svenska Lantbruksuniversitetet
Beviljad finansiering: 2 997 000 kr
Samarbetspartners: Boliden, Gällivare skogssameby, Malå sameby, Mausjaurs sameby

Hydrogen Peroxide Emulsion
Projektledare: AB Etken Teknologi
Beviljad finansiering: 5 232 000 kr
Samarbetspartners: Boliden, LTU

Automatiserad planering och koordination av autonoma fordon i underjordsgruvor
Automated planning and coordination of autonomous haulers in underground mines
Projektledare: Örebro Universitet
Beviljad finansiering: 4 095 000 kr
Samarbetspartners: Epiroc, Newcrest Mining

 

Följande pilotprojekt har beviljats finansiering:

Högupplöst magnetisk kartläggning med UAV
High resuolution magnetic surveying using UAV
Projektledare: Swedish Geological AB
Beviljad finansiering: 1 041 000 kr
Samarbetspartners: LTU, Kaunis Iron

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Tracemet - spårbarhet av metaller

Så ska metallernas ursprung spåras – Sveriges Radio P4 om projektet Tracemet

Metallens ursprung i produkter spelar allt större roll för både konsument och producent. I projektet Tracemet som finansieras av SIP STRIM kommer man att ta fram ett system för att öka kännedom om…

2020-01-07

Vi sammanfattar året!

Så går då 2019 mot sitt slut. Det är SIP STRIMs sjätte verksamhetsår och i och med det dags för finansiärernas sexårsutvärdering av programmet. Sexårsutvärderingen är en grundlig genomlysning av verksamheten som har…

2019-12-19

Lyckad sexårsutvärdering för SIP STRIM lägger grunden för fortsatt finansiering av programmet

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor och programmen kan få finansiering i upp till 12…

2019-12-12