Studenter hjälper till att lösa verkliga fall på temat: Mining Innovation

2024-01-18

”LTU Business Summer” är ett sommarprogram som genomförs grundligt LTU Business i samarbete med Swedish Mining Innovation där studenter hjälper till att lösa verkliga case på temat: Mining Innovation.

Sedan 2020 har sommarprogrammet haft ett gruvtema. En av utmaningarna inom gruvsektorn är bristen på kvalificerad personal och att locka studenter till utbildningar kopplade till sektorn. I sommarprogrammet arbetar studenterna i par som affärsutvecklare på heltid med coachning av erfaren LTU Business-personal. Utifrån sina profiler får studenterna i uppgift att utvärdera affärsnyttan av innovationer som härrör från universitetsforskning eller från små och medelstora företag. Det finns en mängd olika ämnen och samhällsutmaningar representerade bland de olika fallen. Två fall per sommar angrips med nya perspektiv, eftersom alla studerande inte har gruvrelaterade studier i sin bakgrund.

Denna aktivitet är ett sätt att skapa en nyfikenhet för gruv- och metallsektorn som lockar akademiker med andra examina och leder dem att söka jobb inom sektorn där de kan bidra med nya perspektiv och kunskaper.

Ser du en framtid inom gruvsektorn efter avslutade studier?
– Den här sommaren har varit en riktig ögonöppnare för branschen, som ingenjörsstudenter är vi ganska nyfikna på möjligheterna inom gruvsektorn. Den nya tekniken och den gröna omställningen är mycket tilltalande för oss, vi ser fram emot att utforska våra möjligheter inom gruvsektorn efter vår examen, säger Elin Svärd och Viktor Haga, studenter vid Luleå Tekniska Universitet.

Tack till LTU Business för att ni är en accelerator för sektorn genom att lägga till Mining Innovation som ett årligt tema till programmet, till de forskare och företag som fortsätter att bidra med verkliga fall från industrin, och slutligen till de fantastiska studenter som ger allt under dessa projekt. De bidrar med nya insikter till innovationer inom gruvsektorn och vi hoppas att de fortsätter i branschen i framtiden!

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

70% färre dödade renar i trafiken per år

Det är det fantastiska resultatet av projektet Säkra och hållbara transporter i renskötselområde, som genomförts av Sattajärvi Sameby i samarbete med Kaunis Iron, LKAB, LTU och Trafikverket. Sedan brytningen i Kaunisvaara gruva återupptogs…

2024-01-18

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Omvandla gruvrester till värdefulla produkter

Förstudie – En av miljöutmaningarna inom gruv- och metallindustrin är anrikningssanden och gipsavfallet, som på grund av dålig hantering kan leda till sur gruvdränering. Syftet med projektet var att utveckla och validera en…

2024-01-18

INNOVATIONSDRIVARE

Ökade investeringar

Swedish Mining Innovation har beviljat 500 000 EURO till internationella projektansökningar. Detta har resulterat i 26 000 000 EURO i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt har gynnat den svenska…

2023-10-06