Strategiska agendor kraftsamlar innovation

2024-04-19

Metaller och mineraler är avgörande för att uppnå målen i Agenda 2030, och Sverige går i bräschen för utvecklingen av hållbarhet inom gruv- och metallsektorn. För att säkra vår position – och visa globalt ledarskap – har svenska gruvbolag, teknikleverantörer, universitet och forskningsinstitut gemensamt tagit fram strategiska färdplaner för viktiga utmaningar som innovation, biologisk mångfald och kompetens.

Syftet med branschgemensamma färdplaner är att gemensamt definiera de utmaningar, mål och aktiviteter som är mest kritiska och beskriva hur de kommer att stärka konkurrenskraften för en hållbar och ansvarsfull mineral- och metallproducerande industri i Sverige. Swedish Mining Innovation har stöttat och varit medförfattare till färdplaner för:

Forskning och innovation

Den nationella forsknings- och innovationsagendan lyfter fram forsknings- och innovationsbehoven hos den svenska mineral- och gruvindustrin, metallutvinningsindustrin och utrustningsleverantörer. Agendan revideras vart tredje år och blev väl mottagen när den senast publicerades 2022:

Cecilia Sjöberg, Head of Industrial Development på Vinnova kommenterade:

– Forsknings- och innovationssamarbeten är avgörande för att påskynda den omställning som är nödvändig för framtiden. Den här agendan är ett bra exempel på det breda stöd och den enighet som kännetecknar Sverige som innovationsland och som gör att vi ligger i framkant internationellt.

Läs färdplanen för forskning och innovation här.

Biologisk mångfald

Mining with Nature, den första nationella strategiska färdplanen för biologisk mångfald i gruvsektorn, publicerades 2020 under ledning av miljöexperter på Ecogain i samarbete med branschföreträdare* och Swedish Mining Innovation.

– Den svenska gruvindustrin anses vara den mest hållbara i världen, tack vare effektiva produktionsmetoder, lägre utsläpp än industrin i jämförbara länder och en god arbetsmiljö. Sverige har ett ansvar och en unik möjlighet att visa globalt ledarskap, säger Katarina Nilsson, expert inom forskning och innovation på Svemin, branschorganisationen för gruvor och metaller.

Läs agendan för biologisk mångfald här

Kompetens

Gruvsektorn befinner sig mitt i en dubbel digital och grön omvandling av enorma proportioner – samtidigt är det avgörande att säkra de individer som ska arbeta i sektorn. Kompetensfärdplan ger en översikt över angelägna prioriteringar och rekommendationer för intressenter inom industri, myndigheter och utbildning.

Läs Kompetensfärdplanen här.

Effekter och framtid

Sverige är en av världens ledande nationer inom gruvinnovation. Gruvbolagen är världsledande när det gäller produktivitet, både under jord och ovan jord, mycket tack vare starka leverantörer av teknik och system. Det finns en lång tradition av samarbete mellan gruvbolag, teknik- och systemleverantörer, forskningsinstitut och den akademiska världen. Detta samarbete har lagt grunden för stark innovation och framgångsrika, internationellt konkurrenskraftiga företag. Färdplanerna gör det möjligt för intressenterna att arbeta än mer strategiskt och tillsammans lösa gemensamma utmaningar.

– Tillgång till hållbart producerade metaller och mineraler är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle. De behövs för att bygga ny infrastruktur, batterier, elfordon, solpaneler, vindkraftverk och annan hårdvara för att möjliggöra grön elförsörjning, elektrifiering och digitalisering. Agendan sammanfattar de viktigaste utmaningarna att lösa och skapar en tydlig riktning för forsknings- och innovationsarbetet framöver, säger Charlotte Andersson, programdirektör för Swedish Mining Innovation.

Swedish Mining Innovation har spelat en central roll i att möjliggöra och leda framarbetning och revideringar av dessa färdplaner, men också i att omsätta dem till konkreta insatser genom utlysningar och andra aktiviteter som organiseras av programkontoret.

* Boliden, LKAB och Svemin.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Inkluderande innovation och jämställdhet i gruvindustrin

Gruvnäringen är en viktig del av samhället och påverkas av de normer som finns både inom och utanför gruvans verksamhet. Genom att anlägga ett normkritiskt och genusmedvetet perspektiv kan man skapa förutsättningar för…

2024-03-13

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Främja hållbarhet med användning av gröna bulksprängämnen

Omkring 20 miljoner ton ammoniumnitratsprängämnen (AN) används globalt och orsakar betydande utsläpp av CO2-utsläpp av växthusgaser och miljöproblem. Dessutom är de miljöfarliga och kräver hög energiproduktion. Utsläpp från ammoniumnitrat sprängämnen leder till miljarder…

2024-03-13

INNOVATIONSDRIVARE

Dynamiska bergbultsstandarder för säkerhet under jord

För närvarande saknas vedertagna standarder för bergförstärkningsprovning runt om i världen, samtidigt som det också finns ett stort behov av ett system för att möjliggöra rättvisa och mer realistiska jämförelser mellan bultar som…

2024-03-11