Inkluderande innovation och jämställdhet i gruvindustrin

2024-03-13

Gruvnäringen är en viktig del av samhället och påverkas av de normer som finns både inom och utanför gruvans verksamhet. Genom att anlägga ett normkritiskt och genusmedvetet perspektiv kan man skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar industri som upprätthåller global konkurrenskraft genom att attrahera kompetens från både kvinnor och män.

Därför togs ett initiativ till att genomföra ett strategiskt projekt med inriktning mot dessa frågor. Syftet med det strategiska projektet Inkluderande innovation för gruvnäringen var att öka kunskapen och viljan att arbeta mer inkluderande för att påskynda innovation och samtidigt bidra till jämställdhet och mångfald i alla projekt som finansieras av Swedish Mining Innovation. På lång sikt är målet att främja inkluderande och flexibla arbetsplatser och möjliggöra för fler innovativa företag. Vi gav experter på RISE i uppdrag att ta fram en plattform och ett utbildningspaket bestående av självinstruerande e-utbildningar och individuell coachning för de som ska skriva och söka projekt finansierade genom Swedish Mining Innovation. Plattformen är byggd för att engagera och tillhandahåller verktyg och utbildningsmaterial på hemsidan, för de innovations- och strategiska projekt som beviljats finansiering genom oss, men också för de som söker till vår innovationsidétävling.

”Om du vill uppnå bästa möjliga resultat måste du ställa upp med bästa möjliga laguppställning. För att ha en konkurrenskraftig bransch måste vi attrahera en blandning av kvinnor, män, människor med olika bakgrund och i olika åldrar för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Detta inkluderar rekrytering till utbildning för att möta den växande efterfrågan på kompetens”.

Niclas Dahlström, Senior Projektledare
Swedish Mining Innovation

I slutet av 2022 publicerades den nioåriga utvärderingen av programmet. Ett viktigt resultat som lyftes fram i utvärderingen var vårt arbete med inkluderande innovation och jämställdhet som vi tar hänsyn till i vårt dagliga arbete. Det är väldigt viktigt för oss, men det är också viktigt för branschen och för världen i stort, för den delen. Vi rekommenderar alla som söker finansiering med programmet att gå en digital kurs om jämställdhet och inkluderande innovation. Hittills har det visat sig vara en uppskattad funktion som många har funnit värdefull när de arbetat med sin applikation. Ett utdrag ur nioårsutvärderingen;

”Programmet har sedan starten arbetat övergripande och framgångsrikt med jämställdhet. Ett tydligt resultat av det arbete som genomförts är att projektportföljen som helhet har uppnått 40 procent kvinnliga projektledare, vilket är imponerande med tanke på den annars mansdominerade sektorn”. och fortsätter ”Programkontoret var tidigt ute med att utbilda sig i att skriva inkluderande program- och utlysningstexter och har sedan dess på olika sätt arbetat för att främja inkluderande innovation”.


 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Främja hållbarhet med användning av gröna bulksprängämnen

Omkring 20 miljoner ton ammoniumnitratsprängämnen (AN) används globalt och orsakar betydande utsläpp av CO2-utsläpp av växthusgaser och miljöproblem. Dessutom är de miljöfarliga och kräver hög energiproduktion. Utsläpp från ammoniumnitrat sprängämnen leder till miljarder…

2024-03-13

INNOVATIONSDRIVARE

Dynamiska bergbultsstandarder för säkerhet under jord

För närvarande saknas vedertagna standarder för bergförstärkningsprovning runt om i världen, samtidigt som det också finns ett stort behov av ett system för att möjliggöra rättvisa och mer realistiska jämförelser mellan bultar som…

2024-03-11

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Strategiskt projekt gräver djupt i miljötillståndsprocesser

Projektnamn: Miljötillståndsprocesser och implementering av EU:s vattendirektiv: utvärdering av konsekvenser för svensk gruvdrift, samt behov och möjligheter till reformer. Pågår: 2022-2024 Detta strategiska projekt bygger på en förstudie där representanter för de största…

2024-01-22