Nexgen SIMS

2023-10-06

Swedish Mining Innovation har beviljat 6 miljoner kronor till internationella projektansökningar. Det har resulterat i 300 miljoner kronor i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt kommit svensk gruvsektor till godo. Ett av dessa projekt är Nexgen SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems), där Swedish Mining Innovation beviljade finansiering för att skriva Horizon 2020-ansökan 2021.

Genom Horizon 2020 har EU beviljat ett gruvprojekt där piloter i åtta producerande gruvor testar hållbar teknik i absolut framkant. Nexgen SIMS är ett treårigt projekt med en total finansiering på 13 miljoner Euro (eller cirka 130 miljoner kronor) som arbetar mot visionen; Koldioxidneutral effektiv, säker och hållbar gruvdrift som en möjliggörare för en global grön omställning.

Detta är ett exempel på ett projekt som möjliggör systeminnovation och gynnar både svensk och internationell gruvindustri.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

INNOVATIONSDRIVARE

Bergslagen-noden

Bergslagen är ett starkt innovationsområde inom gruv- och mineralnäringen med starka aktiva aktörer inom bland annat gruvnäring, gruvservice, utrustningsleverantörer samt akademi och forskning. Därför startade programmet upp en nod för det området, Swedish…

2023-10-06