Bergslagen-noden

2023-10-06

Bergslagen är ett starkt innovationsområde inom gruv- och mineralnäringen med starka aktiva aktörer inom bland annat gruvnäring, gruvservice, utrustningsleverantörer samt akademi och forskning. Därför startade programmet upp en nod för det området, Swedish Mining Innovation Bergslagen.

Genom att koppla ihop aktörerna i Bergslagen med vårt etablerade och breda nationella nätverk stärker vi områdets möjligheter. Sedan starten 2021 har noden genomfört flera uppskattade event, workshops och samarbeten. För att nämna några: Gruvlunch, AI i Gruva, Mining@ORU, Student tour Gruvsafari Bergslagen med flera.

Foto: www.thesmartmove.se 

FacebookTwitterLinkedInEmail