Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation

Syfte och mål Konflikter om gruvetablering blir allt vanligare i Sverige, särskilt i renskötselområdet. Därför efterfrågas kunskap och redskap för att hantera och undvika dem. Det här projektet syftar till att utveckla redskap för att…

Från ord till handling – hållbarhetsledningssystem för social acceptans

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att förbättra den svenska gruvindustrins hållbarhetsarbete genom att utveckla och införa ett hållbarhetsledningssystem (HLS) för social acceptans som baserat på intressentdialog skapar, implementerar, värderar och…