SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

Syfte och mål Ventilationssystem är mycket viktiga i gjuterier, gruvor och andra arbetsmiljöer. Trots det har ännu inga övervakningstekniker som fångar komplexiteten i inomhusventilation utvecklats. SURVEYOR utvärderar huruvida det är möjligt att konstruera…

Distribuerad akustisk optisk fibergivare för hälsoövervakning av transportband

Syfte och mål Huvudsyftet med projektet är att undersöka metoder för att effektivt övervaka förhållandena för gruvtransportband i realtid med hjälp av distribuerade optiska fibersensorer. Projektet syftar till att verifiera möjligheten att använda…