On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri

Syfte och mål Projektets övergripande mål är att ta fram en snabb, kostnadseffektiv teknik för on-lineövervakning av kemisk sammansättning av järnmalm. Denna förstudie är inriktad på Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Projektmål: En…

PREP

Syfte och mål Forskningsprojektet syftar till att utveckla en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö för att genomföra en omfattande modellbaserad prognos för anrikning av primära mineralresurser. Upplägg och genomförande Projektet består av fem arbetspaket:…

BIOMET: Effektiv metallutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling

Syfte och mål Projektmålet att förbättra resurseffektiviseringen och miljöavtrycket genom att utforma smarta bioprocesser har lyckats genom att föreslå en bioprocesstoolbox för gruvlakvatten. Varje metod i boxen har utvärderats i förhållande till selektiv…