PREP


GruvbrytningMineralteknikProspekteringResurskaraktärisering

fullscale

Luleå tekniska universitet

2014-09-01

LKB, CTH, Northland, Outotec, Zinkgruvan, Boliden


Pertti Lamberg

2018-12-31

201401933

Syfte och mål
Forskningsprojektet syftar till att utveckla en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö för att genomföra en omfattande modellbaserad prognos för anrikning av primära mineralresurser.

Upplägg och genomförande
Projektet består av fem arbetspaket: 1) Fyndighetsmodellering. 2) Modellering av krossnings- och malningsprocesser. 3) Modellering av koncentrationsprocesser. 4) Etablering av simuleringsmiljö. 5) Fallstudier.

Förväntade resultat
Resultat av projektet ska vara en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö som möjliggör att göra prognos för anrikning av primära mineralresurser. Sådant system ska förbättra primärt resursutnyttjande, minska avfall och utsläpp, och göra processeringen mer energi- och vatteneffektiv.

FacebookTwitterLinkedInEmail